Stökkpallur námskeið ætlað ungu fólki

Á morgun 14. október hefst hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða námskeið ætlað ungu fólki, 30 ára og yngra, sem horfið hefur frá námi og/eða er án atvinnu.

Tilgangur þess er að virkja það til þátttöku í atvinnulífi eða til áframhaldandi náms, auðvelda því að takast á við verkefni sem því eru falin á vinnustað eða hjá fræðsluaðila og stuðla þannig að jákvæðu viðhorfi til vinnumarkaðar og áframhaldandi náms.

Í náminu er lögð áhersla á að byggja upp samskiptafærni, efla sjálfstraust og þjálfa námsmenn til atvinnuþátttöku í mismunandi starfsumhverfi og til áframhaldandi náms.

Námsmenn vinna markvisst að eigin færniuppbyggingu með markmiðasetningu, þjálfun í samskiptum og tjáningu, auknu fjármálalæsi, skipulögðum vinnubrögðum við upplýsingaleit og aukinni hæfni til að taka þátt í námi og starfi. Markmið námsins er að auka starfshæfni námsmanna og gera þá meðvitaðri um eigin styrkleika.

Námið skiptist í 4 námsþætti:

  • Markmiðasetning og sjálfsefling
  • Samskipti og samstarf
  • Vinnuumhverfi og vinnustaðir
  • Vettvangsnám á vinnustað

Námið samanstendur af bóklegum og verklegum þáttum þar sem tengsl við vinnustaði eru mikilvæg til að þjálfa verklag og styrkja tengsl námsmanna við atvinnulífið.

DEILA