Þverun Þorskafjarðar styttir Vestfjarðaveg um tæpa 10 km

Vegagerðin auglýsti í janúar þverun Þorskafjarðar, eitt stærsta útboðsverk ársins. Í verkinu felst nýbygging Vestfjarðavegar á 2,7 km kafla yfir Þorskafjörð og bygging 260 m langrar brúar.

Verkið ber heitið Vestfjarðavegur (60) um Gufudalssveit, Kinnastaðir-Þórustaðir. Það snýst um nýbyggingu Vestfjarðavegar á um 2,7 km kafla við austanverðan Þorskafjörð, rétt sunnan við raflínuna sem þar liggur yfir. Byggð verður 260 m löng brú auk fyllingar. Vegurinn er alfarið byggður í nýju vegstæði en tengist núverandi Vestfjarðavegi í báða enda. Nyrðri endinn tengist við gamla veginn þar sem hann liggur upp Hjallaháls.

Tilboð voru opnuð 16. febrúar en Suðurverk hf. átti lægsta tilboðið upp á 2.078.354.246 krónur. Næst hæsta tilboðið átti Þróttur ehf. en aðrir sem buðu í verkið voru Þ G verktakar, Ístak hf. og Íslenskir aðalverktakar hf.

Gert er ráð fyrir að verktaki geti hafið framkvæmdir við undirritun samnings, líklega í mars eða apríl á þessu ári. Áætlað er að útlögn fyllingar/fargs verði lokið í lok júní á þessu ári en að smíði brúar og frágangi við hana verði lokið í lok september á næsta ári. Verkinu öllu á síðan að ljúka í júní 2024.

Verktíminn er rúm þrjú ár sem skýrist af því að fergja þarf botn fjarðarins sem er tímafrekt ferli. Vegurinn þarf þannig að síga áður en hægt verður að ganga frá honum í rétta hæð. Fergingu verður skipt í tvo áfanga til að loka firðinum ekki of mikið í einu, m.a. til að vernda marhálm á svæðinu og til þess að takmarka straumhraða og botnrof.

Þó fjörðurinn sé fremur grunnur fer talsvert efni í fyllingu og grjótvörn. Efnið verður fengið úr skeringum beggja vegna fjarðarins og úr nálægri námu.

DEILA