Fyrirspurn um prófessorsstöðu tengda nafni Jóns Sigurðssonar

Hrafnseyri í Arnarfirði.

Á Alþingi hefur Albertína Friðbjörg Elíasdóttir þingmaður Samfylkingarinnar lagt fyrir mennta- og menningarmálaráðherra tvær spurningar varðandi prófessorsstöðu tengda nafni Jóns Sigurðssonar sem stofnað var til árið 2011 þegar 200 ár voru liðin frá fæðingu Jóns.

Spurningarnar eru eftirfarandi:

     1.      Hefur verið metið hvaða árangri prófessorsstaða tengd nafni Jóns Sigurðssonar forseta hefur skilað miðað við þau markmið sem sett voru í þingsályktun nr. 44/139?
     2.      Hvenær var prófessorsstaðan auglýst síðast? Hvenær verður hún auglýst næst?

Eftirfarandi var samþykkt á Alþingi 15. júní 2011.

Þingsályktun

um prófessorsstöðu tengda nafni Jóns Sigurðssonar forseta.


    Alþingi ályktar – í tilefni af 200 ára fæðingarafmæli Jóns Sigurðssonar forseta 17. júní 2011 – að stofnuð verði prófessorsstaða tengd nafni hans.
    Prófessorsstaðan verði við Háskóla Íslands en starfsskyldur þess sem henni gegnir verði m.a. við Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum og í samstarfi við Háskólasetur Vestfjarða.
    Staðan verði auglýst og skipað í hana á fimm ára fresti eftir almennum reglum um prófessora. Heimilt verði að endurnýja skipunartímann einu sinni.
    Prófessorinn hafi rannsóknar- og kennsluskyldu í sínu fagi. Eitt lykilverkefna verði að halda árlega ráðstefnur og námskeið í sumarháskóla á Hrafnseyri með innlendum og erlendum kennurum og fyrirlesurum.
    Við skipun í prófessorsembættið verði höfð hliðsjón af því hvernig áætlun umsækjenda um rannsóknastarf og kennslu tengist lífi, starfi og arfleifð Jóns Sigurðssonar og efli þekkingu á sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar.
    Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa málið þannig að prófessorinn geti tekið til starfa frá og með næstu áramótum.

  

DEILA