Margvíslegar aðgerðir til að styðja sveitarfélög

Margvíslegar aðgerðir fyrir sveitarstjórnarstigið eru að finna í öðrum áfanga stjórnvalda vegna heimsfaraldurs kórónaveiru. Meðal þeirra er styðja við og liðka fyrir fjárfestingum sveitarfélaga og sértækur stuðningur við viðkvæm svæði.

Í frumvarpi til fjáraukalaga, sem var lagt fram í vikunni, er lagt til að bæta alls 405 milljónum kr. við framlög til sveitarfélaga og byggðamála, en til viðbótar fara 600 milljónir kr. til stuðnings lágtekjuheimila til að tryggja jöfn tækifæri barna til íþrótta- og tómstundastarfs í sumar.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að 250 milljónir kr. fari í sértækan stuðning við Suðurnes.

Þá gert ráð fyrir 30 m.kr. framlagi til félagslegrar þjónustu og annarra viðfangsefna sem upp koma í tenglum við COVID-19 faraldurinn í dreifðustu byggðum landsins, s.s. varðandi barnavernd og félagsþjónustu.

Þá verður 100 milljónum kr. veitt til stafrænnar þróunar á vegum sveitarfélaga til að bæta þjónustu og auka samskipti. Breytingar hafa verið gerðar á sveitarstjórnarlögum sem tryggja að hægt sé að halda sveitarstjórnarfundi eingöngu í gegnum fjarfundarbúnað sem er gott dæmi um það hvernig megi hagnýta upplýsingatækni til góðs.

Til þess að liðka fyrir markmiði sveitarfélaga um flýtiframkvæmdir verður þeim veittur tímabundinn réttur til endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnu á byggingarstað.

Þá Fasteignasjóður Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fær heimild til að veita styrki til sveitarfélaga. Styrkjunum er ætlað að fjármagna framkvæmdir til að bæta aðgengi fatlaðs fólks í fasteignum og mannvirkjum. Einnig verður heimilt að nýta fjármagn fasteignasjóðsins til að milda tekjufall Jöfnunarsjóðsins.

DEILA