Svæðisskipulag Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggðar

Með gildistöku svæðisskipulags Dalabyggðar, Reykhólahrepps og Strandabyggð hafa sveitarfélögin fest í sessi sameiginlega framtíðarsýn á þróun svæðisins. Við mótun svæðisskipulagsins voru greind tækifæri sem búa í auðlindum og sérkennum svæðisins og á þeim grunni mótuð markmið í atvinnumálum, samfélagsmálum og umhverfismálum og síðan skipulagsstefna sem styður við þau. Áætluninni er ætlað að vera verkfæri sveitarfélaganna við að takast á við sameiginlegar áskoranir í byggðamálum svæðisins.

Aukinnar samvinnu sveitarfélaganna um eflingu atvinnulífs og byggðar – með því að móta sameiginlega framtíðarsýn og markmið til að vinna eftir og forgangsraða samstarfsverkefnum og verkefnum sveitarfélaganna á þeim grunni.

Sterkari sjálfsmyndar samfélaga á svæðinu og aukinnar samheldni þeirra – með því að greina tengsl íbúa við sitt svæði og draga þau fram í stefnumótuninni.

Skýrari ímyndar svæðisins og aukins aðdráttarafls gagnvart ferðamönnum, nýjum íbúum, fyrirtækjum og fjárfestum – með því að skýra sérkenni svæðisins og marka stefnu sem styrkir þau og nýtist jafnframt fyrirtækjum í ferðaþjónustu og öðrum atvinnugreinum til vöruþróunar og markaðssetningar.

Nýrra fyrirtækja, þjónustu og vöru sem byggja á sérkennum og auðlindum svæðisins – með því að draga fram, ræða og gera aðgengilegar upplýsingar um auðlegð svæðisins og tækifæri sem í henni búa.

Aukins fjármagns til svæðisbundinna verkefna og annarra verkefna sem falla að sameiginlegri langtímasýn svæðisins í svæðisskipulaginu – með því að setja einstök verkefni í stærra samhengi í tíma og rúmi.

DEILA