Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps samþykkir kalkþörungaverksmiðju í krika Langeyrar

Á fundi sveitarstjórnar Súðavíkurhrepps 14. september sl. voru meðal annara mála ræddir nokkrir mismunandi valkostir fyrir ákjósanlega staðsetningu kalkþörungaverksmiðju innan við Langeyri við Álftafjörð, með vinnslu þörunga úr Ísafjarðardjúpi í huga. Langeyri er skipulagt iðnaðarsvæði í heppilegri fjarlægð frá þorpskjarnanum. Á fundinum var samþykkt samhljóða að vinna verkefnið áfram í bæði aðalskipulags- og deiliskipulagsvinnu í samræmi við mismunandi valkostagreiningar sem Vegagerðin vann fyrir sveitarfélagið.

Kriki Langeyrar hagkvæmastur
Umrædda valkosti hefur Vegagerðin þegar greint og kostnaðarmetið með tilliti til hafnargerðar. Samkvæmt samantekt á kostum og göllum staðsetninganna er sá kostur talinn langhagkvæmastur sem gerir ráð fyrir starfseminni í krika Langeyrar og nær frá Þórðarsteinum að Helluvík. Það á við hvort sem litið er til framkvæmdatíma eða kostnaðarhlutdeildar sveitarfélagsins í verkefninu. Samkvæmt mati Vegagerðarinnar gerir staðsetningin ráð fyrir eins til tveggja ára framkvæmdatíma og 464 milljóna króna heildarkostnaði við framkvæmdina. Af heildarfjárhæðinni er metið að kostnaður sveitarfélagsins verði um 233 milljónir eða 50,2% af heildarkostnaði að meðtöldum virðisaukaskatti.

Einn kostanna ekki í landi sveitarfélagsins
Kostnaður við aðrar staðsetningar er í öllum tilfellum hærri auk þess sem sumir kostir myndu hafa í för með sér mun lengri framkvæmdatíma, ekki síst sá sem gerir ráð fyrir staðsetningu utan hins skipulagða iðnaðarsvæðis sem Langeyri er. Rétt er að taka sérstaklega fram að allir kostirnir eru innan marka hljóð- og rykmengunar eins og greint var frá á íbúafundi í október 2017 um niðurstöðu frummatsskýrslunnar.

Unnið markvisst að atvinnuuppbyggingu
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps hefur á undanförnum árum unnið markvisst að því að styrkja atvinnustig í sveitarfélaginu, m.a. með undirritun viljayfirlýsingar við íslenska kalkþörungafélagið þess efnis að koma á vinnslu kalkþörunga í Álftafirði og gerð skýrslna um arðsemi og ávinning af slíku verkefni. Niðurstaða sveitarstjórnar um heppilegustu staðsetningu verksmiðjunnar byggir á fyrirliggjndi vinnu, ítarlegum gögnum og vettvangsferðum, m.a. til Bíldudals.

DEILA