Ríflega helmingur snæðir lambakjöt

Rúmur helmingur erlendra ferðamanna sem koma til landsins, eða 54 prósent, borðar
íslenskt lambakjöt. Þetta sýnir könnun Gallup fyrir markaðsstofuna Icelandic Lamb.
Helmingur ferðamanna borðar lambakjöt á veitingastöðum en 13 prósent borða lambakjöt sem keypt er í búð. Því er nokkuð ljóst að einhver skörun er á milli þessara hópa. Líkur á að ferðamenn borði íslenskt lambakjöt aukast eftir því sem þeir dvelja lengur á landinu