Akstur á snævi þakinni jörð

Mynd: Einar Kjartansson

Nú þegar vetur er genginn í garð bendir Umhverfisstofnun á reglur sem gilda um akstur á snævi þakinni jörð. Í lögum um náttúruvernd er kveðið á um bann við akstri á vélknúnum ökutækjum utan vega. Þó er heimilt að aka slíkum tækjum á jöklum og snævi þakinni jörð utan vega utan þéttbýlis svo fremi jörð sé frosin eða snjóþekjan traust og augljóst að ekki sé hætta á náttúruspjöllum.

Akstur utan vega á snævi þakinni jörð er einungis heimill ef jörð er frosin og með nægilega þykkum og traustum snjó svo tryggt sé að náttúran verði ekki fyrir skaða og að það trufli ekki dýralíf.

Umhverfisstofnun bendir á að ef einhver vafi leikur á hvort umræddar aðstæður til aksturs séu til staðar, skal náttúran ávallt njóta vafans.

smari@bb.is

DEILA