Könnun á viðhorfum til innflytjenda

Nýleg könnun á viðhorfum almennings til innflytjenda og fjölmenningarsamfélagsins var kynnt á samráðsfundi sem innflytjendaráð efndi til um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda í liðinni viku.

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar eru landsmenn almennt fremur jákvæðir í garð innflytjenda og fjölmenningarsamfélagsins. Þeir sem eiga í persónulegum tengslum við innflytjendur eru jákvæðari en aðrir og jákvæðastir eru þeir sem tengjast innflytjendum innan fjölskyldu sinnar, t.d. í gegnum hjúskap eða ef þeir eiga innflytjendur að vinum.

Yngsta kynslóðin er áberandi jákvæð fyrir aukningu á innflytjendum og íbúar höfuðborgarsvæðisins voru jákvæðari gagnvart aukningu en landsbyggðin. Greinilegur munur er á afstöðu fráskilinni og einhleypra þar sem einhleypir eru jákvæðari. Jákvæðni eykst nokkuð með aukinni menntun.

Spurt var um afstöðu til fjölda innflytjenda, hvort það ætti að auka eða draga úr fjölda þeirra sem koma til landsins eða halda fjöldanum óbreyttum. Um 36% svarenda vildu auka fjöldann nokkuð eða mikið, um 30% halda honum óbreyttum en 34% vildu draga nokkuð eða mikið úr fjöldanum.

Spurt var um áhrif innflytjenda á íslenskan efnahag. Tæp 60% svarenda töldu innflytjendur hafa góð áhrif á efnahaginn, um 22% hvorki né en 18% töldu áhrif innflytjenda neikvæð.

Könnun Félagsvísindastofnunar var netkönnun og náði til 1.733 einstaklinga í netpanel stofnunarinnar sem byggist á tilviljunarúrtaki úr þjóðskrá. Við samsetningu hans hefur þess verið gætt að dreifing kyns, aldurs, búsetu, menntunar og tekna sé sem líkust því sem hún er meðal landsmanna 18 ára og eldri.

Niðurstöður könnunarinnar eru greindar eftir kyni, búsetu, menntun, tekjum, hjúskaparstöðu, fjölskyldustærð og stöðu á vinnumarkaði og líklegrar afstöðu í kosningum til Alþingis á þeim tíma sem könnunin var lögð fram.

bryndis@bb.is

DEILA