Fær 13,8 milljónir vegna vangoldinna launa

Ríkissjóður þarf að greiða Erni Erlendi Ingasyni, lækni við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, 13,8 milljónir kr. auk dráttarvaxta vegna vangoldinna launa. Dómur þess efnis féll í Hæstarétti í síðustu viku. Örn starfaði sem yfirlæknir heilsugæslu Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða og í kjölfar sameiningar Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða og Heilbrigðisstofnunar Patreksfjarðar var Erni tilkynnt um að starf hans hafi verið lagt niður frá og með 1. janúar 2015. Var hann á biðlaunum frá þeim degi til loka sama árs.

Í málinu krafðist Örn að viðurkennt væri að niðurlagning á starfi hans væri ólögmæt og í öðru lagi krafðist hann greiðslu vegna svokallaðra gæsluvakta sem hann taldi sig eiga rétt til á biðlaunatímanum. Í þriðja lagi krafðist hann miskabóta vegna ólögmætrar niðurlagningar starfsins.

Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði ríkið af öllum kröfum Arnar í júlí í fyrra og áfrýjaði hann málinu til Hæstaréttar.

Í dómi Hæstaréttar er þeim hluta er varðar ólögmæta uppsögn og greiðslu miskabóta vísað frá dómi en fallist á að ríkinu ber að greiða honum fyrir gæsluvaktir á biðlaunatímanum, alls 13,8 milljónir kr. auk dráttarvaxta.

Í rökstuðningi Hæstaréttar er vísað til að gæsluvaktir hefði verið óháðar vinnuframlagi og væru því lagðar að jöfnu við samninga um fastar yfirvinnugreiðslur óháð vinnuframlagi sem í dómaframkvæmd Hæstaréttar hefðu verið taldar falla undir biðlaun. Þá segir í lögum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins að starfsmenn heldi óbreyttum launakjörum á biðlaunatíma.

smari@bb.is