Afla­verðmæti ekki minna síðan 2010

Aflaverðmæti íslenskra skipa á öllum veiðisvæðum nam 133 milljörðum króna í fyrra og dróst saman um 12,1% frá fyrra ári. Samdráttinn má að langmestu leyti skrifa á gengisþróun krónunnar en gengisvísitala krónunnar lækkaði um 10,6% milli ára. Aflaverðmætið hefur ekki mælst jafn lágt síðan árið 2010 þegar það nam tæpum 133 milljörðum.  Frá þessu er greint í Hagsjá Landsbankans. Af einstökum tegundum hafði loðnubrestur mjög mikil áhrif á breytingu heildaraflaverðmætis milli ára en aflaverðmæti loðnu lækkaði úr tæpum 10 milljörðum niður í 2,7 milljarða. Næstmestu áhrifin voru í aflaverðmæti þorsks en það dróst saman um 3 milljarða króna.

Þar á eftir komu karfi með 2,3 milljarða samdrátt og aflaverðmæti ýsu lækkaði um 2,2 milljarða króna. Af þeim tegundum þar sem aflaverðmætið jókst milli ára voru makríll og norsk-íslensk síld með sitthvorn hálfan milljarð króna. Samdráttur loðnu skýrist fyrst og fremst af minni veiðum en þær drógust saman um 71% milli ára. Af öllum þeim tegundum sem veiddar eru af íslenskum skipum er loðnan sá fiskistofn sem skýrir mest af breytileikanum í aflaverðmæti á árabilinu 2005- 2016 og er þar í sérflokki. Þar á eftir kemur makríll og síðan þorskur.

Það sem þó dró úr samdrætti aflaverðmætis milli ára var að veiði á ýmsum botnfisktegundum jókst á milli ára. Þannig jókst þorskaflinn um 8,3%. Aflamagn ufsa jókst um 3%, karfa um 9,4% en einnig var meiri veiði í steinbít, úthafskarfa og hlýra. Ýsuaflinn minnkaði um 5,5 prósent.

smari@bb.is

 

DEILA