Sveitarfélög verði studd betur til sameininga

Jón Gunnarsson, samgönguráðherra vill efla sveitarstjórnarstigið og sagði á landsþingi Sambandi íslenskra sveitarfélaga á dögunum að hann vilji sjá ákveðna hvata innbyggða í tekjustofnakerfi sveitarfélaga sem styddi betur við sameiningu þeirra. Tryggja þurfi að reglur Jöfnunarsjóðs sveitafélaga hjálpi vel þeim sveitarfélögum sem vilja sameinast og leitað verði leiða til að tryggja að slíkar sameiningar styrki stöðu sveitarfélaga sem ein meginstoð velferðar íbúanna.

„Hér sé ég fyrir mér að setja megi frekari hvata í kerfið þannig að sveitarfélög sjái ávinning og hagræði af því að sameinast. Mín hugsun er sú að verulegir fjármunir gætu orðið til ráðstöfunar úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga á næstu árum til að styrkja sveitarfélög við undirbúning sameiningar, endurskipulagningar og uppbyggingar í sameinuðu sveitarfélagi. Frumkvæði um þetta verður þó að koma frá sveitarfélögunum sjálfum,“ sagði samgönguráðherra en undir hann heyra málefni sveitarstjórnarstigsins.

Samgönguráðherra hefur ákveðið að setja á fót verkefnahóp sem ætlað er að vinna að stefnumörkun stjórnvalda á þessu sviði en sú vinna yrði unnin í beinu framhaldi af því að nefnd um stöðu og framtíð sveitarstjórnarstigsins skili sinni niðurstöðu. Verkefnahópnum yrði ætlað að skoða frekari leiðir til að stuðla að sameiningu sveitarfélaga, meðal annars  með hliðsjón af reynslu liðinna ára.

Smári

DEILA