Auglýsingar

bb.is

Við gerð auglýsinga sem birtast á bb.is þarf að hafa nokkur atriði í huga.
Mögulegt er að birta gif, jpg eða flash. Í öllum tilvikum þarf að fara eftir neðangreindum pixel stærðum.

Alltaf hægt að tengja við eigin vefsíðu eða undirliggjandi ítarefni.

Gerð auglýsinga fyrir vef: kr. 7.000. – 10.000.- + vsk.

Bæjarins besta

1/1  rammastærð  227 x 313

1/1  síðustærð 250 x 345 (+ 3mm blæðing)

½     227br x 155 h (eða 165 br x 313h)

¼     135 br x 155 h

1 dálkur 88,7mm

2 dálkar 88,7mm