Auglýsingar

Við gerð auglýsinga sem birtast á bb.is þarf að hafa nokkur atriði í huga.
Mögulegt er að birta gif, jpg eða flash. Í öllum tilvikum þarf að fara eftir neðangreindum pixel stærðum.

Alltaf hægt að tengja við eigin vefsíðu eða undirliggjandi ítarefni.

Gerð auglýsinga fyrir vef: kr. 7.000. – 10.000.- + vsk.