Auka á eftirlit og rannsóknir í sjókvíaeldi

Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2024 er gert ráð fyrir aukinni fjárveitingu upp á 126 milljónir króna vegna eftirlits í sjókvíaeldi.

Aukningin mun gera Matvælastofnun kleift að ráða fleira sérhæft starfsfólk til að sinna eftirliti og stjórnsýslu í samræmi við vöxt greinarinnar. Jafnframt verður fjárfest í tækjum, þekkingu og hugbúnaði.

Með auknum starfmannafjölda mun verða hægt að leggja meiri þunga í eftirlit með gæðakerfum fyrirtækjanna, búnaði, smitvörnum og velferð dýra.

Þá verða framlög til Hafrannsóknarstofnunar aukin um 126 milljónir á næsta ári til þess að styrkja verkefni á sviði burðarþolsmats fjarðakerfa, þ.m.t. eldissvæðaskiptingu, mat á umhverfisáhrifum sjókvíaeldis, áhættumat erfðablöndunar og rannsóknir á dreifingu laxa- og fiskilúsar.

DEILA