Styrkir til að hreinsa strandlengjuna

Hreinleiki sjávar er Íslandi afar mikilvægur og hreinsun stranda landsins gegnir þar veigamiklu hlutverki.

Strandlengjan er um 5.000 km að lengd og þar af er á Vestfjörðum um 2000 km. eða 40% hennar.

Nauðsynlegt að framkvæma hreinsun hennar með kerfisbundnum hætti.

Sjálfboðaliðar og frjáls félagasamtök hafa gegnt lykilhlutverki við hreinsun íslenskra stranda hingað til og með þessum styrkveitingum er ætlunin að svo verði áfram.

Tilgangurinn með styrkveitingunum er sá að strandlengja Íslands verði hreinsuð með skipulegum hætti, hreinsuðum ströndum verði haldið við, efla vitundarvakningu hjá almenningi um mikilvægi strandhreinsana og virkja áhugasama aðila til þátttöku í átaki um hreinsun strandlengjunnar.

Gert er ráð fyrir að styrkþegar veiti Umhverfisstofnun upplýsingar um framgang hvers verkefnis og tölulegar upplýsingar um magn þess úrgangs sem hreinsað er.

Styrkir verða veittir til afmarkaðra verkefna og verða þeir almennt veittir til eins árs í senn.

Heildarstyrkupphæð vegna verkefnisins fyrir árið 2022 eru 30 m.kr.

DEILA