Samkomulag um gerð reiðstíga

Vegagerðin og Landssamband hestamannafélaga skrifuðu þann 6. apríl undir samkomulag um gerð og útfærslur reiðstíga með stofn- og tengivegum sem lagðir eru bundnu slitlagi.

Samkomulagið felur í sér að Vegagerðin skuldbindur sig til að gera reiðfært meðfram vegi þegar lagt er bundið slitlag á malarveg sem nýst hefur sem reiðstígur og er sem slíkur í gildandi skipulagi sveitarfélags. Samkomulagið kemur í stað samkomulags sem gert var fyrir hartnær 40 árum. 

Samhliða undirritun samkomulagsins gefur Vegagerðin og reiðveganefnd landssambandsins út endurgerðar leiðbeiningar um reiðstíga. Í leiðbeiningum kemur fram allt það er snýr að gerð reiðstíga og hvernig þeir skulu útfærðir miðað við aðstæður hverju sinni.