Samkomulag um gerð reiðstíga

Guðni Halldórsson formaður Landssambands hestamannafélaga og Bergþóra Þorkelsdóttir forstjóri Vegagerðarinnar skrifuðu undir samkomulagið

Vegagerðin og Landssamband hestamannafélaga skrifuðu þann 6. apríl undir samkomulag um gerð og útfærslur reiðstíga með stofn- og tengivegum sem lagðir eru bundnu slitlagi.

Samkomulagið felur í sér að Vegagerðin skuldbindur sig til að gera reiðfært meðfram vegi þegar lagt er bundið slitlag á malarveg sem nýst hefur sem reiðstígur og er sem slíkur í gildandi skipulagi sveitarfélags. Samkomulagið kemur í stað samkomulags sem gert var fyrir hartnær 40 árum. 

Samhliða undirritun samkomulagsins gefur Vegagerðin og reiðveganefnd landssambandsins út endurgerðar leiðbeiningar um reiðstíga. Í leiðbeiningum kemur fram allt það er snýr að gerð reiðstíga og hvernig þeir skulu útfærðir miðað við aðstæður hverju sinni.

DEILA