Vesturbyggð: vill 48 daga til strandveiða ár hvert

Bæjarstjórn Vesturbyggðar segir í ályktun að það vilji  að matvælaráðherra endurskoði skerðingu aflaheimilda til strandveiða og að tryggi 48 daga til strandveiða ár hvert. 

Bæjarstjórn telur því mikilvægt að þingmannafrumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða er varðar strandveiðar fái umfjöllun og þinglega meðferð hjá Alþingi. Flutningsmaður er Lilja Rafney Magnúsdóttir, varaþingmaður.

Frumvarpinu „er ætlað að tryggja strandveiðar í 48 veiðidaga frá og með árinu 2022 með auknum sveigjanleika í viðmiðunarafla til strandveiða. Er þessari aðgerð fyrst og fremst ætlað að efla sjávarbyggðir um land allt“ segir i greinargerð sem fylgir frumvarpinu.

Lagt er til að þorskveiðiheimildir til eiða í strandviðikerfinu verði auknar og aukningin tekin af heimildum í almenna
byggðakvótakerfisins sem og skel- og rækjuuppbótum fiskveiðiársins 2022/2023.

Bæjarráð Vesturbyggðar hafði áður mótmælt skerðingu aflaheimilda til strandveiða á yfirstandandi fiskveiðiári um 1.500 tonn og segir í ályktun þess að strandveiðar hafi farið vaxandi innan Vesturbyggðar „og var Patrekshöfn aflahæsta strandveiðihöfn landsins á síðasta fiskveiðiári. Strandveiðar eru því mikilvægur burðarás í atvinnulífinu á sunnanverðum Vestfjörðum og hefur skerðingin víðtæk áhrif, á íbúa, verslanir og þjónustuaðila.“

DEILA