Hafrannsóknarstofnun í samstarf með Þörungamiðstöðinni á Reykhólum

Guðmundur Þórðarson, yfirmaður botnsjávarsviðs Finnur Árnason, framkvæmdastjóri Þörungaverksmiðjunnar hf Þorsteinn Sigurðsson, forstjóri Hafrannsóknarstofnunar María Hildur Maack, sjávarvistfræðingur Mynd; Svanhildur Egilsdóttir

Föstudag 4. febrúar 2022 rituðu f.h. Þörungamiðstöðvar Íslands, Ingibjörg Birna Erlingsdóttir sveitastjóri Reykhólahrepps og Finnur Árnason framkvæmdastjóri Þörungaverksmiðjunnar hf. annars vegar, og Þorsteinn Sigurðsson, forstjóri Hafrannsóknarstofnunar, rannsókna og ráðgjafastofnun hafs og vatns hins vegar undir viljayfirlýsingu um samstarf í rannsóknum og vöktun þörunga í vistkerfi Breiðafjarðar.

Tilgangur samstarfsins er að auka þekkingu, atvinnu- og verðmætasköpun einkum úr þangi og þara og sýna með rannsóknum að þessi sjávarauðlind sé nýtt á sjálfbæran hátt.

Þörungamiðstöð Íslands er hlutafélag með lögheimili í Reykhólahreppi og er í eigu m.a. Þörungaverksmiðjunnar hf. og sveitarfélagsins. Tilgangur félagsins er að verða miðstöð þekkingaröflunar og fræða um þang og þara og safna í þekkingarbanka gögnum um nýtingu sjávarþörunga við Ísland, bæði ræktaðra og villtra. Einnig að stunda rannsóknir með áherslu á sjávarþörunga í samstarfi við rannsóknarstofnanir og fyrirtæki og veita þeim aðstoð og aðstöðu, efla ræktun þörunga og þróa verðmætar afurðir og stuðla að fjölbreyttari atvinnu í Reykhólahreppi. Þörungamiðstöð Íslands í samstarfi við atvinnulífið, háskóla og rannsóknastofnanir er þannig ætlað að stuðla að sjálfbærri nýtingu sem hvílir á niðurstöðum rannsókna, verða þekkingarmiðstöð auðlindarinnar og efla fjölbreytta fræðslu. Vonin er að fjölga atvinnutækifærum svæðisins með því að breikka vöruúrvali úr þangi og þara með nýrri úrvinnslu sem byggist á þekking.

Sérfræðingar á Hafrannsóknastofnun hafa rannsakað grunnsævi Breiðafjarðar, og gefið út skýrslur um ástand, vöxt og þéttleika þangs og þara í Breiðafirði. Er Karl Gunnarsson ótvíræður frumkvöðull þeirra rannsókna en nú eru að verða kynslóðaskipti í á ýmsum sviðum stofnunarinnar. Hafrannsóknastofnun gaf út fyrstu ráðgjöf um klóþang í  Breiðafirði árið 2017 og byggist hún á mati stofnunarinnar á heildarlífmassa fjarðarins. Við Breiðafjörð er um fjórðungur strandlengju Íslands og vaxtarskilyrði einstök. Stofnunin fagnar tækifæra til samstarfs um rannsóknir á þessari auðlind þar sem þang og þari draga að sér vaxandi athygli vegna fjölbreyttra nýtingarmöguleika.

DEILA