Fræðslumiðstöð með raunfærnimat

Fræðslumiðstöð Vestfjarða býður upp á námskeið og raunfærnimat í almennri starfshæfni.

Hér er átt við þá hæfni (leikni, viðhorf og breytni) sem einstaklingur þarf að búa yfir eða tileinka sér til þess að taka á virkan hátt þátt í samfélaginu, vera á vinnumarkaði, þróast í starfi og geta tekið á sig meira krefjandi störf.

Raunfærnimatið er ætlað fólki sem er eldra en 23 ára og er frítt ef fólk hefur ekki lokið formlegu framhaldsskólanámi.

Ávinningur: Hjálpar við undirbúning fyrir velgengni á vinnumarkaði með því að draga fram styrkleika; fá tækifæri til að styrkja þá þætti sem upp á vantar; bera styrkleika saman við kröfur í ákveðnum störfum.

Raunfærnimatið hentar vel fólki sem er á krossgötum, er leitandi eða er að velta fyrir sér nýju starfi. Hentar einnig fólki í starfsendurhæfingu sem t.d. hefur orðið fyrir kulnun, því þátttakendur læra inn á eigin styrkleika og veikleika og fá nýja sýn á sjálfa sig.

Fyrirkomulag:
1. Viðtal við náms- og starfsráðgjafa
2. Kynning á ferlinu
3. Vinnustofur, einstaklings- og hópverkefni – samtals í 5 skipti. Í vinnustofum gera þátttakendur eigin færnimöppu og farið er í gegnum matslista og skoðað hvaða hæfni þarf í hin ýmsu störf.
4. Raunfærnimat þar sem matsaðili fer í gegnum skimunarlista með hverjum þátttakanda í einkaviðtali og hjálpar viðkomandi að staðsetja færni sína.
5. Útskrift með formlegum lokum á raunfærnimatinu.
6. Eftirfylgd með viðtali við náms- og starfsráðgjafa. Að þekkja hæfni sína getur hjálpað einstaklingi að taka næstu skref í starfsþróun og ákveða hvers konar störf hann/hún vill vinna eða ákveða á hvaða sviðum nám eða þjálfun ætti að vera. Aðstoðað er við að skrifa Ferilskrá (CV) ef t.d. er verið að sækja um starf.

DEILA