Tálknafjörður: frekar framkvæmdir og skuldsetning en sameiningarviðræður

Tálknafjörður. Ein heimastjórnin er fyrir Tálknafjörð.

Heildartekjur Tálknafjarðarhrepps á næsta ári verða nærri 400 m.kr. og rekstrarhalli samstæðu A og B hluta er áætlaður 54,3 mkr. Gert er ráð fyrir langtíma lántöku til að mæta fjárþörf. Sú þörf mun þó minnka ef tekst að selja þær fasteignir sem þegar hafa verið settar á sölu.

Þetta kemur fram í greinargerð með fjárhagsáærlun hreppsins fyrir árin 2022-2025. Þar segir að það sé upplýst ákvörðun sveitarstjórnar að fara í framkvæmdir og auka skuldsetningu frekar en að fara inn í sameiningarviðræður á næstu árum með mikla framkvæmdaþörf.

„Áhersla er lögð á að þjónustustig sveitarfélagsins verði ekki skert og að ráðist verði í nauðsynlegar fjárfestingar á vegum sveitarfélagsins. Það er þó ljóst að rekstur ársins 2022 verður þungur og því mikilvægt að gæta aðhalds í öllum
aðgerðum.“

Gert er ráð fyrir töluverðum fjárfestingum á vegum Tálknafjarðarhrepps á árinu 2022. Samtals er áætlað að fjárfesting sveitarfélagsins nemi 140 mkr. og er gert ráð fyrir lántöku til að mæta fjárþörf vegna hennar. Gert er ráð fyrir að
skuldaviðmiðið 2022 verði í árslok 141,7% sem er undir því 150% hámarki sem er skilgreint í sveitarstjórnarlögum.

Hér að neðan má sjá yfirlit yfir fjárfestingarverkefni ársins 2022.
a) Viðhaldaframkvæmdir og malbikun á íbúagötum í þéttbýli.
60 milljónir kr.

Íbúagötur á Tálknafirði eru langsveltar af viðhaldi og ekki hægt að fresta lengur að ráðast í nauðsynlegar aðgerðir til að koma þeim í ásættanlegt horf. Áhersla verður lögð á að sem mestur hluti gatna verði malbikaðar en í staðinn dregið úr áætlunum um endurnýjun lagna.


b) Hlutur sveitarfélagsins í uppbyggingu Strandgötunnar.
30 milljónir kr.

Samkvæmt samningi við Vegagerðina um uppbyggingu og skil á þjóðvegi í þéttbýli. Um leið og gatan sjálf verður byggð upp og malbikuð verða gangstéttar endurbyggðar að hluta ásamt götulýsingu, byggð upp grjótvörn
þar sem vegurinn liggur með sjó, gengið frá tengingu göngustígs yfir Hólsá, sett handrið á brúna yfir ána og göngustígur að Tálknafjarðarskóla lagfærður.


c) Kostnaður við breytingar á Nýjabæ.
10 milljónir kr.

Framkvæmdir við Nýjabæ verða kláraðar á árinu þannig að félagsstarf eldri borgara flytjist í húsið haustið 2022. Jafnframt munu slökkviliðsstöð og áhaldahús hafa vistaskipti og þannig unnið í átt að bættu starfsumhverfi
slökkviliðs.


d) Endurnýjun á rennibraut við sundlaug.
10 milljónir kr.

Nauðsynlegt er að endurnýja ónýta rennubraut við sundlaugina.

e) Kostnaðarþátttaka vegna byggingar þjónustuíbúða.
20 milljónir kr.

Hafist verði handa við að stofna félag sem stendur að byggingu smárra íbúða á Tálknafirði sem geta nýst sem þjónustuíbúðir fyrir eldri borgara, í samræmi við stofnframlag frá ríkinu. Gert er ráð fyrir að nýta tilbúnar lóðir
í þéttbýli undir slík hús.


f) Framkvæmdir við Tálknafjarðarhöfn.
5 milljónir kr.

Gengið verður frá hönnun og undirbúningi framkvæmda við Tálknafjarðarhöfn í samstarfi við Vegagerðina.

g) Ýmis smærri verkefni.
5 milljónir kr.

Undir þennan lið falla ýmis smærri verkefni sem gera má ráð fyrir að þurfi að fara í á árinu, svo sem í tengslum við undirbúning vegna virkjunar Hólsár, endurhönnun á lögnum og frágangi sundlaugar og viðhaldi eigna.


Samtals 140 milljónir kr.

DEILA