Sérstök atkvæðagreiðsla á Vestfjörðum fyrir þá sem eru í sóttkví eða einangrun vegna COVID 19 farsóttarinnar

Tilkynning frá embætti sýslumanns á Vestfjörðum um sérstaka atkvæðagreiðslu:

Ákveðið hefur verið að kjósendur á Vestfjörðum sem eru í sóttkví eða einangrun vegna COVID 19 farsóttarinnar geti, líkt og kjósendur annars staðar á landinu, greitt atkvæði við Alþingiskosningarnar 25. september nk. á dvalarstað sínum eða sérstökum kjörstöðum þar sem atkvæðagreiðsla fer fram í lokaðri bifreið til að tryggja sóttvarnir.

Í nýrri reglugerð sem um þetta gildir, reglugerð nr. 1033/2021 um atkvæðagreiðslu utan kjörfundar vegna sóttkvíar eða einangrunar vegna Covid 19 farsóttarinnar, sem gefin var út 14. september sl., kemur m.a. fram að kjósandi sem er í sóttkví eða einangrun teljist hvorki fær um að árita kjörseðilinn á fyrirskipaðan hátt né undirrita fylgibréf og því skuli kjörstjóri veita honum aðstoð við það án þess að nokkur annar sjái.

Atkvæðagreiðsla á sérstökum kjörstað fer fram sem hér segir:

Ísafjörður, skoðunarstöð Frumherja, Skeiði, Ísafirði

Laugardaginn  25. september kl. 11:00 – 12:00.

Hólmavík, lögreglustöðin, Skeiði 2, Hólmavík

Laugardaginn  25. september kl. 11:00 – 12:00.

Patreksfjörður,  slökkvistöðin, Þórsgötu 7, Patreksfirði

Laugardaginn  25. september kl. 11:00 – 12:00.

Um atkvæðagreiðsluna gilda svohjóðandi reglur:

Óheimilt er að opna dyr eða glugga ökutækis og þurfa samskipti því að fara fram í gegn um rúðu bifreiðar-innar.  Að jafnaði er miðað við að ökumaður sé einn í bifreiðinni.

Kjósandi skal upplýsa kjörstjóra um hvernig hann vill greiða atkvæði, t.a.m. með því að sýna kjör­stjóra blað með listabókstaf framboðs eða á annan hátt sem kjörstjóri telur öruggan og nægilega skýran.

Um atkvæðagreiðslu á dvalarstað gilda svohljóðandi reglur:

Ef kjósandi sem staddur er í umdæminu á þess ekki kost að koma á kjörstað í ökutæki getur hann sótt um að greiða atkvæði á dvalarstað sínum. Þarf hann þá að senda beiðni um að greiða atkvæði á dvalarstað sínum til

sýslumanns í því umdæmi sem hann dvelur. Þeir sem dvelja á Vestfjörðum skulu senda  beiðni með tölvu­pósti til embættisins í netfangið vestfirdir@syslumenn.is eða með öðrum tryggum hætti og skal umsókn hafa borist sýslumanni eigi síðar en kl. 10.00 á kjördag, sé dvalarstaður kjósanda í því kjördæmi sem hann á kosningarrétt í, en annars eigi síðar en kl. 10.00 tveimur dögum fyrir kjördag.

Í beiðni um að greiða atkvæði á dvalarstað skal koma fram:

  1. Dagsetning beiðni.
  2. Nafn, kennitala og lögheimili kjósanda.
  3. Upplýsingar um dvalarstað kjósanda.
  4. Upplýsingar um hvort kjósandi sé í sóttkví eða einangrun.
  5. Upplýsingar um hvers vegna kjósanda, sem er í sóttkví, sé ókleift að greiða atkvæði á sér­stökum kjörstað fyrir þá sem eru í sóttkví eða einangrun.
  6. Upplýsingar um hvort kjósandi óski aðstoðar fulltrúa sem hann hefur valið sjálfur við atkvæða­­greiðsluna, hver sá fulltrúi sé og undirritað þagnarheit hans skal fylgja með.

Beiðni skal fylgja staðfesting sóttvarnayfirvalda á að viðkomandi sé í einangrun eða sótt­kví fram yfir kjördag.

Með þessu fyrirkomulagi á að vera tryggt að allir sem eru í sóttkví eða einangurn vegna Covid19 farsóttarinnar geti neytt atkvæðisréttar síns.

Ýmsar frekari upplýsingar má finna á vef stjórnarráðsins á slóðunum kosning.is og covidkosning2021.is .

Ísafirði, 22. september 2021.

Jónas B. Guðmundsson
sýslumaður