Framlög til stjórnmálaflokka 728,2 milljónir

Stjórnmálasamtök sem hafa fengið a.m.k. einn mann kjörinn á þing eða náð að lágmarki 2,5% atkvæða eiga rétt til framlaga. Það framlag skiptist hlutfallslega milli flokka eftir atkvæðamagni í næstliðnum kosningum. Fjármála- og efnahagsráðuneytið fer með framkvæmd greiðslna á þessu framlagi.

Þá geta stjórnmálasamtök sem bjóða fram í öllum kjördæmum í kosningum til Alþingis að loknum kosningum sótt um sérstakan fjárstyrk úr ríkissjóði til að mæta útlögðum kostnaði við kosningabaráttu, að hámarki 3 milljónir króna. Umsóknir þurfa að berast í síðasta lagi þremur mánuðum eftir að kosningar fóru fram. 

Umsóknum um fjárstyrk vegna kosningabaráttu skal beint til dómsmálaráðuneytisins.

Skilyrði úthlutunar á fé úr ríkissjóði til stjórnmálasamtaka er að viðkomandi samtök hafi áður fullnægt upplýsingaskyldu sinni til Ríkisendurskoðunar.

Ennfremur fá þingflokkar árlega úthlutað fé úr ríkissjóði til starfsemi sinnar, samkvæmt ákvörðun á fjárlögum hverju sinni. Alþingi sér um framkvæmd þessarar úthlutunar.