Endurnýjun byggðalínu hafin

Meginflutningskerfi raforku sem liggur i kringum landið, byggðalínan, samanstendur af 13 háspennulínum, alls 925 km að lengd, sem ná frá Brennimel í Hvalfirði, hring um landið og endar í Sigöldu. Byggðalínan nálgast nú 50 ára aldurinn sem er áætlaður líftími raflína á Íslandi. Raforkunotkun hefur margfaldast frá því að hún var byggð – það er því kominn tími á endurnýjun segir í fréttatilkynningu frá Landsneti.

Í dag verður spennusett fyrsta línan í nýrri kynslóð byggðalínu, Kröflulína 3, tengingin á milli Kröflu og Fljótsdals.

Undirbúningur staðið um langt skeið og framkvæmdir hófust árið 2019. Kröflulína 3 fer um þrjú sveitarfélög: Skútustaðahrepp, Múlaþing og Fljótsdalshrepp. Lengd línunnar er 121 km og liggur hún að mestu samsíða Kröflulínu 2, frá tengivirki við Kröflustöð að tengivirkinu við Fljótsdalsstöð.

Aukið afhendingaröryggi

Nýrri kynslóð byggðalínu er ætlað að bæta úr vanköntum sem hrjá meginflutningskerfið í dag. Hún verður rekin á hærra spennustigi eða 220 kV í stað 132 kV og byggð úr stálröramöstrum sem þola betur óveður og ísingu og mun því auka afhendingaröryggi umtalsvert. Útlit mastranna svipar til trémastra gömlu byggðalínunnar, þar sem þau eru byggð úr rörum en þau verða aftur á móti stærri og að sama skapi færri, þar sem lengra haf verður á milli mastra. Hærra spennustig gerir það að verkum að hægt verður að flytja meiri raforku á milli landshluta og létta þannig á þeim flöskuhálsum sem kerfið býr við í dag.  Það hefur jákvæð áhrif á atvinnuuppbyggingu auk þess sem hægt verður að nýta betur núverandi orkuframleiðslumannvirki og vatnasvæði en mögulegt er í dag.

Hólasandslína 3 og Blöndulína 3 næstar

Næsta lína í röðinni er Hólasandslína 3 á milli Hólasands í nágrenni Kröflu og Akureyrar en framkvæmdir við hana hófust á árinu 2020.  Þar á eftir er Blöndulína 3 á milli Akureyrar og Blöndu sem er á áætlun 2023 og Holtavörðuheiðarlína 1 á milli Hvalfjarðar og Holtavörðuheiðar en áætlað er að byrja framkvæmdir við hana á fyrri hluta ársins 2024. Síðasta línan er svo tenging á milli Holtavörðuheiðar og Blöndu sem er áætlað að hefja framkvæmdir við á síðari hluta ársins 2027 eða í byrjun árs 2028.