Ekki að henda rusli í sjóinn

Það verður ekki of oft áréttað að sjórinn er ekki ruslakista.

Til að ítreka það hefur Umhverfisstofnun gefið út tvö ný veggspjöld um losun sorps frá íslenskum skipum.

Veggspjöldin eiga að vera um borð í íslenskum skipum sem eru 12 m að lengd eða lengri samkvæmt viðauka V við MARPOL-samninginn.

Á veggspjöldunum koma fram um reglur sem gilda um losun sorps frá skipum, en almenna reglan er sú að losun sorps frá skipum í sjóinn er bönnuð nema lög og reglur kveði á um annað. Sorp skal flokkað í tiltekna úrgangsflokka og því skilað til móttökustöðva í landi. 

Annað veggspjaldið er ætlað áhöfnum skipa og hitt farþegum. 

Hægt er að nálgast eintök af veggspjöldunum í afgreiðslu Umhverfisstofnunar að Suðurlandsbraut 24.