Vanrækslugjald ökutækja hækkar

Í nýrri reglugerð um skoðun ökutækja sem tók gildi 1. maí sl. er m.a. breyting á vanrækslugjaldi sem er sérstakt gjald sem eigandi (umráðamaður) ökutækis skal greiða ef ökutæki er ekki fært til skoðunar innan tilgreindra tímamarka samkvæmt reglugerðinni.

Almennt vanrækslugjald er hækkað úr 15.000 kr. í 20.000 og þá er vanrækslugjald vegna skoðana á hópbifreiðum, vörubifreiðum, eftirvögnum III og IV (O3 og O4) hækkað í 40.000 kr. til þess að tryggja enn frekar að stór og þung ökutæki séu ekki óskoðuð á vegum landsins og auka þannig umferðaröryggi.

Um framkvæmd og útfærslu vanrækslugjalds sér Sýslumaðurinn á Vestfjörðum.

Auk þessa er vakin sérstök athygli á því að í reglugerðinni er kveðið á um að frestur til endurskoðunar skal ekki vera lengri en til loka næsta mánaðar frá því að skoðun fór fram.