Vesturbyggð: jarðgöng sem tengja byggðarlög innan sama sveitarfélags verði í forgangi

Í samþykkt bæjarstjórnar Vesturbyggðar um forgangsröðun jarðganga á Vestfjörðum segir að það sé krafa bæjarstjórnar að tenging byggðakjarna innan sameinaðra sveitarfélaga verði í forgangi.

Í drögum Vestfjarðastofu að jarðgangaáætlun fyrir Vestfirði eru dregnir fram sjö kostir. Þar af eru jarðgöng sem tengjast Dynjandisheiði og er gert ráð fyrir að þau komi til skoðunar eftir um það bil 20 ár þegar farið verði að huga að endurnýjun nýja vegarins um Dynjandisheiði. Þá eru Súðavíkurgöng ekki í forgangi miðað við áherslur Vesturbyggðar svo og göng í gegnum Klettháls.

Fjórir jarðgangakostir geta fallið undir skilyrðið um að tenga saman byggðarlög innan sameinaðra sveitarfélaga. Það eru Hálfdán, Miklidalur og Kleifaheiði í Vesturbyggð þar sem tveir þeir fyrstnefndu eru einnig í Tálknafjarðarhreppi. Fjórði kosturinn er breikkun Breiðadalsganga í Ísafjarðarbæ sem tengur saman Ísafjörð, Suðureyri, Flateyri og Þingeyri.

Bæjarstjórn Vesturbyggðar vill að unnin verði greining á áhrifum samgöngubóta á byggðakjarna og atvinnusvæði á öllum Vestfjörðum og leitað verði fjölþættra lausna í samgöngumálum fyrir landshlutann og telur ótímabært að taka ákvörðun um forgangsröðun jarðgangakosta á þessum tímapunkti.

Ályktun bæjarstjórnar í heild:

„Að mati bæjarstjórnar Vesturbyggðar vantar ítarlegri upplýsingar og gögn í drög að Jarðgangaáætlun Vestfjarða. Í drögin vantar upplýsingar um umferðatölur á einstökum vegköflum, slysatíðni, tjón, fjölda lokunardaga, fjölda snjóflóða og svo framvegis. Þá er að mati bæjarstjórnar mikilvægt að lýst verði nánar í drögunum, þeim aðstæðum sem eru á þeim samgönguleiðum sem eru hvað erfiðastar á Vestfjörðum. Á það m.a. við um kafla skýrslunnar um Mikladal, Hálfdán og Kleifaheiði.

Bæjarstjórn Vesturbyggðar tekur undir það í minnisblaði Vestfjarðastofu að áhersla verði á heilsárstengingar milli byggðakjarna innan atvinnu- og þjónustusvæða. Bæjarstjórn leggur þó ríka áhersla á að samgöngur innan sveitarfélaga og tenging byggðakjarna verði tryggðar, en sveitarfélagið Vesturbyggð hefur nú starfað síðan 1994 og enn þurfa íbúar sveitarfélagsins að fara um erfiða fjallvegi til að sinna vinnu og sækja þjónustu, allt árið um kring. Það er því krafa bæjarstjórnar að tenging byggðakjarna innan sameinaðra sveitarfélaga verði í forgangi. Þar af leiðandi er mikilvægt að þættir eins og áhrif á búsetu og efnahagslíf verði greindir í skýrslunni.

Bæjarstjórn Vesturbyggðar tekur undir bókun sveitarstjórnar Reykhólahrepps um að unnin verði greining á áhrifum samgöngubóta á byggðakjarna og atvinnusvæði á öllum Vestfjörðum og leitað verði fjölþættra lausna í samgöngumálum fyrir landshlutann.

Er það von bæjarstjórnar Vesturbyggðar að þegar frekari gögn og rannsóknir liggi fyrir verði fullnægjandi forsendur til staðar til að taka afstöðu til forgangsröðunar jarðgangakosta og samgöngubóta á Vestfjörðum. Ákvörðun um forgangsröðun jarðgangakosta á þessum tímapunkti er að mati bæjarstjórnar ótímabær og verður slík ákvörðun aðeins byggð á tilfinningum og geðþóttamati hvers sveitarfélags fyrir sig. Mun slík ákvörðun aldrei skila þeirri mikilvægu samstöðu sem nauðsynlegt er að ná um þetta mikilvæga málefni fyrir Vestfirði í heild sinni.“