Staða og horfur í rekstri Ísafjarðarbæjar á árinu

Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2021 ber þess merki að við erum að glíma við áhrif og afleiðingar kórónuveirufaraldursins.  Áhrifin komu þungt niður á rekstri sveitarfélagsins á síðasta ári og fyrirséð að áhrifanna myndi gæta við fjárhagsáætlun þessa árs einnig. Í áætluninni er staðinn vörður um grunnþjónustu sveitarfélagsins en áætlunin endurspeglar einnig þann ásetning að halda áfram að byggja upp þróttmikið og fjölskylduvænt samfélag í Ísafjarðarbæ.

Útkomuspá fyrir árið 2020 gerir ráð fyrir að umtalsverður halli verði á rekstri samstæðunnar þ.e. A og B hluta sveitarfélagins. Af þeim sökum var fyrirséð að mikil áskorun yrði að koma saman áætlun fyrir þetta ár. Tekjutap sveitarfélagsins skýrist aðallega af tvennu þ.e. annars vegar tekjufalli af höfninni sem skýrist af því að komur skemmtiferðaskipa hafa nánast lagst af í bili og hins vegar samdrætti í tekjum úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Kostnaðarhækkanir skýrast einkum af miklum launahækkunum samfara kjarasamningum. Áætlað er að laun hækki um hátt í 10% milli ára en öllum er ljóst að engin innistæða er fyrir svo miklum launahækkunum.

Verkefnið við að ná saman fjárhagsáætlun með viðunandi niðurstöðu var því ærið og ljóst að því yrði ekki náð nema með umtalsverðum hagræðingaraðgerðum. Sviðsstjórar, forstöðumenn og starfsmenn lögðust yfir það sameiginlega verkefni að hagræða í rekstri sveitarfélagsins. Hlutfall launa er yfir helmingur af útgjöldum og því óhjákvæmilegt að horft sé á þann útgjaldalið í hagræðingarvinnunni. Vinnan skilaði settu marki og tókst á ýmsum sviðum að draga úr mönnum og minnka afleysingar. Auk þess var gerð krafa um 2% hagræðingu á allar starfseiningar og er það hlutverk forstöðumanna að útfæra þann sparnað með varanlegum hætti. Þrátt fyrir að þessi vinna hafi skilað heilmiklum árangri verður áfram unnið að því að leita allra leiða í frekari hagræðingu í rekstrinum.

Mikilvægt er að rekstur A hluta sé í jafnvægi og skatttekjur standi undir þeim útgjöldum sem fellur undir A hluta. Þessi áætlun gerir ráð fyrir að A hlutinn verði rekinn með halla sem er auðvitað ekki viðunandi staða. Hins vegar er gert ráð fyrir jákvæðri afkomu af heildarrekstri sveitarfélagins þ.e. A og B hluta sem verður að teljast jákvætt við þessar aðstæður og ákveðin varnarsigur.

Gert er ráð fyrir að fjárfestingar nemi liðlega einum milljarði króna á árinu. Þar eru fyrirferðarmestu framkvæmdirnar annars vegar miklar framkvæmdir við höfnina á Ísafirði og hins vegar bygging Lýðheilsuhallar á Torfnesi. Áformað er að selja eignir Fasteignafélags Ísafjarðarbæjar og gert ráð fyrir að það verði tveggja ára verkefni en sala á eignum FastÍs á að standa undir kostnaði við byggingu Lýðheilsuhallar. Sjálfsagt eru skiptar skoðanir á því að ráðist skuli í byggingu hússins við þessar aðstæður. En sú aðferð sem hér er lagt upp með er skynsamleg þ.e. að sala á íbúðum í eigu bæjarins sé nýtt til að fjármagna þetta verkefni. Við viljum geta borið okkur saman við önnur sveitarfélög og verið á pari varðandi framboð af þjónustu og afþreyingu til allra aldurshópa. Bygging Lýðheilsuhallar er metnaðarfullt verkefni sem bætir samfélagið okkar og er einn þáttur í því að gera bæinn eftirsóknarverðan til búsetu fyrir alla aldurshópa.

Aðrar framkvæmdir eru smærri í sniðum en skipta samt máli í öllum byggðakjörnunum. Þar má nefna endurnýjun gangstétta, gatnagerð, tjaldsvæði, göngustíga og ýmis önnur mikilvæg verkefni.

Í áætluninni er lögð áhersla á að staðinn sé vörður um grunnþjónustu sveitarfélagsins en mikilvægt er að haldið sé úti öflugu mennta-, velferðar og frístundastarfi. Okkar hlutverk er að gera gott samfélag enn betra, sá ásetningur endurspeglast í fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2021.

 

Birgir Gunnarsson bæjarstjóri