Landvernd: vill hætta við tengipunkt í Ísafjarðardjúpi

Í umsögn Landverndar um 10 ára framkvæmdaáætlun Landnets er bent á að HS Orka hafi slegið framkvæmdum við Hvalárvirkjun á frest um óákveðin tíma. „Engar virkjanir eru því í farvatninu sem nýta tengipunkt í Djúpinu og ætti Landsnet því óhikað að taka hann af framkvæmdaáætlun“ segir í umsögninni.

Eins og fram hefur komið er umrætt tengivirki á framkvæmdaáætlun næstu þriggja ára og er forsenda þess að unnt verði að koma rafmagni frá Hvalárvirkjun og öðrum virkjunum á því svæði inn á dreifikerfi Landsnets.

Landvernd vísar til skýrslu sem samtökin létu gera um bætt raforkuöryggi á Vestfjörðum. Þar kemur fram að straumleysismínútum á Vestfjörðum megi fækka verulega með lagningu jarðstrengja á bilanagjörnustu leiðunum.

Í svörum Landsnets segir að sérfræðingar fyrirtækisins séu sammála  því að með því að setja erfiða hluta flutningslína á Vestfjörðum í jörðu sé hægt að bæta afhendingaröryggi á svæðinu. En  benda á að möguleikar til jarðstrengslagna á Vestfjörðum eru takmarkaðir sökum lágs kerfisstyrks á svæðinu (lágt skammhlaupsafl).

„Rannsóknir sem Landsnet hefur staðið að benda til þess að þessir möguleikar til strenglagningar flutningslína á Vestfjörðum séu takmarkaðir vegna lágs skammhlaupsafls á svæðinu.“ segir í svörum Landsnets.

„Það er mat okkar hjá Landsneti að ekki sé tímabært að taka verkefni sem snýr að uppsetningu nýs afhendingarstaðar í Ísafjarðardjúpi út af framkvæmdaáætlun að svo stöddu.“

Þá segir í umsögn Landverndar að tenging við Ísafjörð um ráðgerðan tengipunkt í Djúpinu sé tæknilega óraunhæf vegna takmarkana á notkun jarðstrengja á leiðinni.

Því er Landsnet ósammála og segir að  í stefnu stjórnvalda um lagningu raflína komi fram að verði heimilt að nota loftlínur í rökstuddum undantekningartilvikum,  t.d. ef í umhverfismati kemur fram að loftlína sé talin betri kostur út frá umhverfissjónarmiðum og þegar kostnaður við jarðstrengi sé meira en tvisvar sinnum hærri en kostnaður við loftlínu.