Ráðherra staðfestir áhættumat Hafró

Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegsráðherra staðfestir áhættumatið.

Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hefur staðfest tillögu Hafrannsóknastofnunar að nýju áhættumati erfðablöndunar vegna mögulegrar erfðablöndunar frá laxeldi. Áhættumat erfðablöndunar er samkvæmt lögum um fiskeldi skilgreint sem mat á því magni frjórra eldislaxa sem strjúka úr eldi í sjó og vænta má að komi í ár þar sem villta laxastofna er að finna og metið er að erfðablöndun eldislax við villta nytjastofna, að teknu tilliti til mótvægisaðgerða, verði það mikil að tíðni arfgerða villtra stofna breytist og valdi versnandi hæfni stofngerða þeirra.

12.000 – 14.000 tonn í Djúpinu

Uppfært áhættumat erfðablöndunar gerir ráð fyrir því að ala megi 106.500 tonn af laxi í sjó mælt í hámarkslífmassa og felur í sér 20 prósent aukningu á heimilu eldi frjórra laxa. Hámarkseldismagn á frjóum laxi verður 64.500 tonn á Vestfjörðum og 42.000 tonn á Austfjörðum.

Á Vestfjörðum er stærsta breytingin sú að við endurskoðað mat verður leyfilegt að ala 12.000 tonn í Ísafjarðardjúpi. Jafnframt verður leyfilegt að ala 2.500 tonn í Önundarfirði. Samkvæmt hinu staðfesta áhættumati verður eldi  ekki stundað nær veiðiám í botni Ísafjarðardjúps en sem nemur línu frá Ögurnesi að Æðey og Hólmasundi. Ef notuð eru 400 gramma seyði má auka hámarkslífmassa í Ísafjarðardjúpi í 14.000 tonn.

Á Austfjörðum verður aukning á hámarkseldi um 60 prósent og kemur sú aukning fram í Fáskrúðsfirði, Reyðarfirði og Seyðisfirði.  Í Fáskrúðsfirði og Reyðarfirði er lagður til hámarkslífmassi geti orðið 14.000 og 18.000 tonn ef 400 gramma seyði eru sett út í kvíar.

Í áhættumatinu leggur Hafrannsóknastofnun til tilteknar mótvægisaðgerðir.

Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra:

„Alþingi samþykkti í fyrra frumvarp mitt um fiskeldi þar sem stærsta breytingin var að lögfesta áhættumat erfðablöndunar sem hefur það hlutverk að koma í veg fyrir hugsanleg spjöll á villtum laxastofnum. Með því varð Ísland fyrsta landið í heiminum til að lögfesta slíkt tæki. Nú hefur Hafrannsóknastofnun, eftir yfirferð samráðsnefndar um fiskeldi, uppfært fyrra áhættumat sitt og ég staðfest það. Með því erum við að framfylgja þeirri stefnu stjórnvalda að byggja ákvarðanir um framþróun fiskeldis á rannsóknum og ráðgjöf vísindamanna. Jafnframt er verið að ýta undir að fiskeldi verði sterk og öflug atvinnugrein þar sem sjálfbær þróun og vernd lífríkis er höfð að leiðarljósi.“

DEILA