Framkvæmdastjóri Vestfjarðastofu í samráðsnefnd um fiskeldi

Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Vestfjarðastofu er í  samráðsnefnd um fiskeldi sem Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hefur skipað.  Þá er einnig í nefndinni Bjarni Jónsson, Skagafirði, varaþingmaður Vinstri grænna í Norðvesturkjördæmi. Nefndin er skipuð á grundvelli laga sem Alþingi samþykkti nýverið en henni er ætlað að vera stjórnvöldum til ráðgjafar vegna málefna fiskeldis.

Nefndinni ber að taka til umfjöllunar mál sem snerta fiskeldi, meðal annars að leggja mat á forsendur og úrvinnslu þeirra gagna sem áhættumat erfðablöndunnar byggist á. Í nefndinni eiga sæti fulltrúar frá umhverfis- og auðlindarráðuneytinu, Landsambandi veiðifélaga, Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi, Hafrannsóknarstofnun og Sambandi íslenskra sveitafélaga. Þá skipar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra formann nefndarinnar.

Nefndin er skipuð til fjögurra ára og er þannig skipuð:

Aðalmenn:

 • Kristján Skarphéðinsson, ráðuneytisstjóri, án tilnefningar, formaður.
 • Bjarni Jónsson, tilnefndur af umhverfis- og auðlindaráðuneyti.
 • Guðrún Sigurjónsdóttir, tilnefnd af Landssambandi veiðifélaga.
 • Heiðrún Lind Marteinsdóttir, tilnefnd af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi.
 • Ragnar Jóhannsson, tilnefndur af Hafrannsóknastofnun.
 • Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

Varamenn:

 • Unnur Brá Konráðsdóttir, án tilnefningar
 • Álfheiður Ingadóttir, tilnefnd af umhverfis- og auðlindaráðuneyti.
 • Elías Blöndal Guðjónsson, tilnefndur af Landssambandi veiðifélaga.
 • Kristján Þórarinsson, tilnefndur af Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi.
 • Sólveig Rósa Ólafsdóttir, tilnefnd af Hafrannsóknastofnun.
 • Karl Óttar Pétursson,tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra:

„Að baki þeirri ákvörðun að setja á fót samráðsnefnd um fiskeldi hvílir sú meginhugsun að stuðla að nauðsynlegu samráði um uppbyggingu greinarinnar. Að vísindin, hagsmunaaðilar og stjórnvöld eigi sameiginlegan vettvang til skoðanaskipta um þá mikilvægu uppbyggingu sem nú á sér stað og fyrirhuguð er. Með þessari nefnd erum við jafnframt að fylgja þeirri ráðgjöf okkar helstu nágrannalanda, sem eru komin mun lengra en við Íslendingar í að byggja upp öflugt fiskeldi, að það sé lykilatriði að stuðla að náinni samvinnu þeirra lykilþátta sem koma að uppbyggingu greinarinnar, þ.e. stjórnvalda, fiskeldisfyrirtækja, náttúrunnar og vísinda. Ég tel augljóst að við getum látið þessa lykilþætti vinna betur saman og ég bind vonir við að samráðsnefndin sé mikilvægt skref í þá veru.“

 

Boðað hefur verið að nú í haust muni verða endurskoðað áhættumat Hafrannsóknarstofnunar varðandi Ísafjarðardjúpið. Stofnunin leggst gegn fiskeldi í Ísafjarðardjúpi á grundvelli gildandi áhættumats.

 

 

 

 

DEILA