100 þús kr frítekjumark kostar 16 milljarða króna

Það kostar ríkissjóð 16 milljarða króna að taka upp 100 þúsund króna frítekjumark fyrir ellilífeyrisþega gagnvart lífeyristekjum. Þetta kemur fram í skriflegu svari félags- og barnamálaráðherra Ásmundar Einars Daðasonar við fyrirspurn frá Ingu Sæland um lífeyrisgreiðslur almannatrygginga

Það má líka snúa málinu við og segja að ríkissjóður spari sér 16 milljarða króna á ári með því að skerða greiðslur almannatrygginga til ellilífeyrisþega vegna lífeyrissjóðstekna. Þannig að sú fyrirhyggja ellilífeyrisþega að hafa um ævina lagt fyrir í lífeyrissjóð verður tilefni fyrir ríkissjóð til þess að lækka greiðslur um 16 milljarða króna á hverju ári.

Ef hætt yrði að fullu að skerða greiðslur úr almannatryggingakerfinu vegna lífeyrisjóðstekna, en ekki bara sett 100 þúsund króna frítekjumark, myndi árlegur kostnaður ríkissjóðs hækka í 37,5 milljarða króna.

Í þriðja lagi var spurt um kostnað ríkissjóðs ef hætt yrði við allar skerðingar á ellilífeyri lífeyrisþega og myndi það kosta 42,4 milljarða króna á einu ári.

Ef við er bætt örorkulífeyrisþegum hækkar kostnaðurinn um 9 milljarða króna á ári.

Samtals yrði kostnaður ríkissjóðs við almannatryggingakerfið, ef hætt yrði öllum skerðingum almannatrygginga vegna lífeyrissjóðstekna bæði elli- og örorkulífeyrisþega, því 46.554 millj. kr. Tekið skal fram að lífeyrissjóðstekjur hafa hvorki áhrif á fjárhæð örorkulífeyris né aldurstengdrar örorkuuppbótar.

Ekki er tekið tillit til þess að ríkissjóður myndi fá tekjur af skattgreiðslum vegna viðbótargreiðslanna þannig að nettó áhrifin á ríkissjóð yrðu lægri sem því nemur.

Framangreindir útreikningar ná einungis til þeirra sem hafa fengið ákvarðaðan ellilífeyri hjá Tryggingastofnun ríkisins. Til viðbótar eru um 6.600 einstaklingar búsettir hér á landi sem hafa náð 67 ára aldri og eru hvorki á hjúkrunarheimili né sjúkrastofnunum og hafa ekki sótt um neinar bætur frá stofnuninni. Ekki er hægt að áætla hversu margir þessara einstaklinga hafa ekki sótt um ellilífeyri af þeirri ástæðu að þeir hafa of háar tekjur til að eiga rétt á greiðslum en myndu sækja um greiðslur eftir að tekjuskerðingar ellilífeyris hefðu verið afnumdar eða dregið verulega úr þeim. Það er því erfitt að áætla hver kostnaður ríkissjóðs vegna þess yrði en þó má nefna að ef þessir einstaklingar ættu allir rétt á fullum bótum yrði kostnaðurinn rúmlega 20.000 millj. kr. á ári. Líklega yrði kostnaðurinn þó lægri þar sem ólíklegt er að allir ættu rétt til ellilífeyris eða fulls lífeyris auk þess sem reglur um hækkun greiðslna vegna frestunar á töku lífeyris hefðu áhrif til lækkunar fjárhæðarinnar.

DEILA