Landssamband veiðifélaga gerir athugasemdir við frumvarp um fiskeldi

Landssamband veiðifélaga hefur sent frá sér fréttatilkynningu þar sem fram kemur að það gerir alvarlegar athugasemdir við framlagt frumvarp að breytingum á fiskeldislögum. Orðrétt segir . „Sérstakleg þeirri fyrirætlan að setja á fót samráðsnefnd, sem fjalla á um áhættumat um erfðablöndun sem í eiga að sitja fulltrúi ráðherra og hagsmunaaðila fiskeldis í meirihluta. Með þessu háttalagi mun ráðherra grafa undan áhættumatinu enda er áhættumatið nú aðeins orðin tillaga Hafrannsóknarstofnunar í frumvarpi hans. Þá er það ákvæði að ráðherra eigi að staðfesta matið af sama toga. Þessar breytingar eru að mati Landssambandsins skýlaust brot á undirrituðu samkomulagi sem náðist um meðferð áhættumatsins í lögum sem samþykkt var í starfshópi um stefnumótun í fiskeldi. Landssambandið harmar að samkomulagið sé brotið á þennan hátt.“

Þá leggst Landssambandið einnig gegn þeirri fyrirætlan að veita Hafrannsóknarstofnun víðtækar heimildir til að stunda eldistilraunir í sjó þegar fyrir liggur að stjórnvöld hyggjast nýta þá heimild til að setja niður 3000 tonna eldi á frjóum laxi í Ísafjarðardjúp þvert á niðurstöðu áhættumats og fram hjá öllum reglum í umhverfisrétti.

Landssamband veiðifélaga hefur í ljósi þessarar stöðu boðað til formannafundar allra veiðifélaga í landinu þann 18. mars þar sem þessi staða verður rædd og viðbrögð við henni.

Formaður Landssambandsins er Jón Helgi Björnsson.

DEILA