Kalkþörungaverksmiðja í Súðavík gæti lækkað orkukostnað heimilanna um 9%

Elías Jónatansson, orkubússtjóri.

Á heimasíðu Djúpkalks, sem er  fyrirtæki Marigot um byggingu og rekstur kalkþörungaverksmiðju í Súðavík, er vakin athygli á því að með rafstreng til Súðavíkur myndu munu íbúar og atvinnufyrirtæki á staðnum sjálfkrafa færast af dreifbýlisgjaldi yfir á þéttbýlisgjald sem mun lækka raforkukostnaðinn í þorpinu.

Nýrri verksmiðju fylgir mikil raforkuþörf og eru uppi hugmyndir um að leggja nýjan raforkustreng frá aðveitustöð Orkubús Vestfjarða á Ísafirði til Súðavíkur þar sem reist verður ný aðveitustöð þaðan sem raforku verður deilt til notenda.

Heimili 9% lækkun

Elías Jónatansson, Orkubússtjóri staðfestir að Sparnaður við að færast á þéttbýlistaxta yrði því 31.231 kr/ári eða 9,2%. Er þá miðað við heimili í þéttbýli á svæði Orkubús Vestfjarða sem notar alls 35 þús. kWh á ári og kaupir raforkuna af OV greiðir.  Það kostar samtals 307.768 krónur á ári í orkukostnað með VSK.

Sé sama heimili hins vegar í dreifbýli (Súðavík) á svæði Orkubús Vestfjarða og notar alls 35 þús. kWh á ári og kaupir raforkuna af OV greiðir það samtals 338.999 kr á ári í orkukostnað með VSK.

Þessar tölur eru í samræmi við útreikninga í nýlegri skýrslu Byggðastofnunar.

Fyrirtæki 18% lækkun

Munurinn er 31.231 kr/ári eða 9,2%.

Elías tekur einnig dæmi af fyrirtæki sem notar kannski bara 30 kW afl og  rafmagn eins og 3 heimili eða um 100.000 kWh/ári.  Ekki er reiknað með að fyrirtækið sé á afltaxta.

VSK er sleppt til einföldunar enda er um að ræða innskatt sem fyrirtækið getur dregið frá útskatti. Fyrir fyrirtækið yfrði þá heildarkostnaðurinn yfir árið :

Í dreifbýli OV:          1,.54 milljónir

Í þéttbýli OV:            1,26 milljónir

Mismunur    er  282.906,- sem jafngildir 18% lækkun.

Noti fyrirtækið notar hins vegar 1 MW afl 5,7 milljón kWh (og er á afltaxta fyrir dreifingu) munar 9,8 milljónum króna á ári sem er 14% lækkun.

Aðgengi að jarðhita munar öllu
Elías Jónatansson, segir að helsti aðstöðumunur heimilanna felist hins vegar í því hvort þau hafa aðgang að hagkvæmri jarðhitaveitu eða ekki „því eins og sjá má í áðurnefndri skýrslu Byggðastofnunar þá er munurinn á kostnaði við húshitun í þéttbýli á Vestfjörðum og hjá heimili með jarðhitaveitu í Reykjavík 78 þús kr/ári á meðan munur á heildarorkukostnaði (rafmagni og hita) er 88 þús kr. á ári.   Það er því hinn lági kostnaður jarðhitaveitunnar í samanburði við hitun með rafmagni sem skýrir 89% af þeim mismun sem er á orkukostnaði heimila í þéttbýli á Vestfjörðum og í Reykjavík.  Á sama hátt skýrir hann 69% af þeim mun sem er á orkukostnaði dreifbýlis á Vestfjörðum og þéttbýlis í Reykjavík.“ segir í svari Elíasar við fyrirspurn Bæjarins besta.

 

DEILA