Velferðarráðuneytið lagt niður

Alþingi samþykkti í þingsályktun þess efnis að leggja niður Velferðarráðuneytið og skipta því upp í tvö ráðuneyti félagsmála og heilbrigðismála. Velferðarráðuneytið tók til starfa 1. janúar 2011 með sameiningu heilbrigðismála- og félagsmálaráðuneytanna.

Í frétt stjórnarráðsins um málið segir að við uppskiptingu velferðarráðuneytisins  hafi m.a. verið horft til þess hve stórt það er. Ábyrgð þess nær til tíu af þeim 34 málefnasviðum sem skilgreind eru í fjármálaáætlun stjórnvalda, sum þeirra eru mjög stór og umsýsla ráðuneytisins tekur til rúmlega helmings af öllum útgjöldum A-hluta ríkissjóðs. Mat stjórnvalda er að með uppskiptingunni megi tryggja markvissari forystu og stjórnsýslu í málaflokkum hvors ráðuneytis.

Annað sem breytist frá gildandi forsetaúrskurði er að jafnréttismál flytjast til forsætisráðuneytis og málefni mannvirkja sem nú heyra undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið flytjast til félagsmálaráðuneytisins. Embættistitill félags- og jafnréttismálaráðherra breytist og verður félags- og barnamálaráðherra. Markmiðið með breyttum embættistitli er að undirstrika aukna áherslu stjórnvalda á málefni barna og  ungmenna.