Fjórðungsþing Vestfirðinga: áhyggjur af sauðfjárrækt

Fjórðungsþing Vestfirðinga ályktaði um landbúnaðarmál á haustþingi sínu. Lýsti þingið yfir miklum áhyggjum af framtíð sauðfjárræktar á Vestfjörðum vegna mikillar tekjuskerðingar.

Í heild er ályktunin:

Þriðja haustþing Fjórðungssambands Vestfirðinga haldið á Ísafirði dagana 5.-6. október 2018 lýsir
miklum áhyggjum af framtíð sauðfjárbúskapar á Vestfjörðum vegna tekjuskerðingar í
greininni. Sauðfjárrækt er víða lykilþáttur í atvinnu og samfélagsgerð sveitarfélaga á
Vestfjörðum, sveitarfélaga sem hafa átt í vök að verjast með tilliti til byggða- og
atvinnuþróunar.
Hér má einnig benda á að vegna fábreytni atvinnulífs og strjálbýlis er erfitt að finna eða sækja
í aðra atvinnu til að styðja við rekstur sauðfjárbúa, því veruleg hætta á að sauðfjárbúum fækki
á Vestfjörðum. Slík þróun er í raun ótæk með tilliti til hagsmuna sauðfjárræktar á Íslandi, þar
sem Vestfirðir eru hreint svæði af sauðfjársjúkdómum. Vestfirðir eru einnig sá landshluti þar
sem vandi vegna ofbeitar er lítt til staðar og gæti landið í raun þolað meira beitarálag