Dreifbýlið á Vestfjörðum greiðir hæsta verðið

Viðskiptavinir Orkubús Vestfjarða sem eru búsettir í dreifbýli greiða mest fyrir orkunotkun á landinu. Þetta kemur fram í skýrslu Byggðastofnunar um samanburð á orkukostnaði heimila. Orkustofnun var fengin til að reikna út kostnað við raforkunotkun og húshitun, á sömu fasteigninni á nokkrum þéttbýlisstöðum og nokkrum stöðum í dreifbýli, á ársgrundvelli

Kostnaður við raforku og húshitun á dreibýlissvæði Orkubús Vestfjarða er 314 þúsund krónur á ári. Kostnaðurinn er næstmestur á dreifbýlissvæði Orkuveitu Reykjavíkur, eða 311 þúsund krónur.

Rafmagn og kynding kostar minnst á Seltjarnarnesi, eða 137 þúsund krónur ári. Á Ísafirði, Bolungarvík og Patreksfirði þurfa heimilin að greiða 284 þúsund  á ári fyrir rafmagn og húshitun.

Viðmiðunareignin er einbýlishús, 140 m2 að grunnfleti og 350m3 . Við útreikningana er almenn rafmagnsnotkun og fastagjald tekið saman annarsvegar og hitunarkostnaður hinsvegar. Gjöldin eru reiknuð út samkvæmt gjaldskrá þann 1. september 2017. Báðir þessir liðir vega þungt í rekstrarkostnaði heimila, hvort sem þau eru í þéttbýli eða dreifbýli. Úttektin leiðir í ljós að kostnaður milli landsvæða mjög mismunandi. Á heildina litið er hann í öllum tilfellum meiri í dreifbýli en þéttbýli. Stjórn Byggðastofnunar minnir á að jöfnun lífskjara er grunnþáttur í byggðastefnu stjórnvalda og því mikilvægt að horfa til aðgerða sem væru til þess fallnar að draga úr þessum mun.