Miklar áhyggjur af stöðu sauðfjárbænda

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur áhyggjur af stöðu sauðfjárbænda á svæðinu og skorar á ríkisvaldið að standa við bakið á sauðfjárbændum í kjölfar lækkunar á afurðaverði. Fjöldi íbúa sveitarfélagsins úr hópi sauðfjárbænda horfa fram á þriðjungs lækkun á afurðaverði í haust og tekjuskerðingu í samræmi við það upp á tugi prósenta, í kjölfar nærri 10% lækkunar afurðaverðs á síðasta ári. Í ályktun bæjarstjórnar segir að þessar lækkanir komi harkalega niður á sveitum landsins og bitna sérstaklega á yngri bændum. „Sauðfjárræktin er mikilvæg í dreifðum byggðum landsins og ef stjórnvöld vilja halda byggðajafnvægi, er fátt sem kemur í hennar stað – fyrirsjáanleg byggðaröskun er því í uppsiglingu. Það er mikilvægt að hafa hraðar hendur við að finna leiðir til mótvægis meðan bændur vaða þessa brimskafla,“ segir í ályktuninni.

Á það er bent að í aðgerðum stjórnvalda eigi að horfa sérstaklega til þeirra landsvæða sem hafa staðið í varnarbaráttu í byggðamálum og sér í lagi þar sem eru vannýtt tækifæri í afleiddum störfum og þjónustu sem nýta mætti til styrkingar byggðum. Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar telur t.d. að á Vestfjörðum séu miklir möguleikar í matartengdri ferðaþjónustu í hærri verðflokkum, á meðan erfiðara er fyrir efnaminna ferðafólk að sækja Vestfirði heim. Auk þess eru á Vestfjörðum möguleikar á fleiri afleiddum störfum, s.s. í tengslum við slátrun og úrvinnslu afurða.

Bókunin var samþykkt með sjö atkvæðum en Daníel Jakobsson (D) og Kristín Hálfdánsdóttir (D) sátu hjá við atkvæðagreiðsluna.

DEILA