Gerir alvarlega athugasemd við flokkun Austurgilsvirkjunar

Stöðvarhús Austurgilsvirkjunar verður innarlega í Skjaldfannardal.

Landvernd hefur sent Alþingi athugasemdir vegna þingsályktunartillögu að flokkun virkj- unarhugmynda í 3. áfanga rammaáætlunar, og leggur ríka áherslu á nauðsyn þess að hægja verulega á eða stöðva uppbyggingu frekari stórvirkjana hérlendis. Að minnsta kosti þar til fyrir liggur ígrunduð orkustefna þar sem meðal annars er tiltekið hvað megi virkja mikið á næstu árum eða áratugum og í hvaða tilgangi.

Landvernd gerir einnig alvarlega athugasemd við röðun Austurgilsvirkjunar í Ísafjarðardjúpi í nýtingarflokk en ásamt Hvalárvirkjun sem þegar er í nýtingarflokki munu þessar virkjanir hafa mikil neikvæð áhrif á víðerni, vatnafar og ásýnd lands og eyðibyggða á austanverðum Vestfjörðum, líkt og kemur fram í nýlegu áliti Skipulagsstofnunar á umhverfisáhrifum Hvalárvirkjunar. Að mati Landverndar á Austurgilsvirkjun að raðast í biðflokk.

Rammaáætlunætlunin segir til um hvar megi virkja og hvar ekki. Segir Landvernd að orkunýtingarflokkur hafi samkvæmt tillögunni að geyma 1421 megavatt sem sé svipað og tvær Kárahnjúkavirkjanir. Fjölmörgum náttúruperlum hafi þegar verið fórnað fyrir stóriðju.
Á sama tíma fagnar Landvernd verndun stórra vatnsfalla sem upptök eiga á hálendinu, eins og Skjálfandafljóts, Jökulsánna í Skagafirði og Skaftár. Samtökin mótmæla hins vegar flokkun virkjanahugmynda í nýtingarflokk á hálendinu, Reykjanesskaga, austanverðum Vestfjörðum og víðar, t.d. Skrokkölduvirkjun á Sprengisandi.

DEILA