Fiskeldið snýr við byggðaþróuninni

Einar Kristinn Guðfinnson

Jákvæð áhrif af uppbyggingunni í fiskeldi á sunnanverðum Vestfjörðum hafa nú þegar  komið glögglega í ljós. Í stað stöðugrar áralangrar fólksfækkunar hefur íbúum fjölgað síðustu árin í kjölfar þeirrar miklu uppbyggingar í fiskeldi sem orðið hefur í Vesturbyggð og á Tálknafirði. Á sama tíma hefur verið fólksfækkun annars staðar á Vestfjörðum, þar sem ekki nýtur álíka fiskeldisuppbyggingar;  – ennþá.

Þetta kemur fram í skýrslu Byggðastofnunar Atvinnutekjur 2008 – 2015 eftir atvinnugreinum og svæðum, sem út kom 19. desember sl.

Fólksfjölgun í stað fækkunar

Frá árinu 1994 til 2011 fækkaði íbúum á Bíldudal um tæp 45%, á Patreksfirði um tæp 27% en minnst á Tálknafirði um tæp 17%. Á sama tíma fækkaði íbúum hægar á norðanverðum Vestfjörðum, t.d. um 16% á Ísafirði. Þetta kemur fram í samantekt Byggðastofnunar.

Nú hefur þetta snúist við. Á árunum 2008 til 2015 fjölgaði íbúum í Vesturbyggð um 9%, en íbúum í Ísafjarðarbæ fækkaði um 8,9%. Alls fækkaði á Vestfjörðum um 4,9%. Þessi viðsnúningur á sunnanverðum Vestfjörðum  á sér stað vegna uppbyggingarinnar í fiskeldi.

Ljóst má vera að án tilkomu fiskeldisins, hefði íbúaþróunin á Vestfjörðum í heild orðið  enn neikvæðari en raunin varð. Þannig má sjá að fyrir daga fiskeldisins fækkaði íbúum hvað mest á sunnanverðum Vestfjörðum. Því má ætla að ef fiskeldið hefði ekki komið til, hefði íbúum á sunnanverðum Vestfjörðum fækkað a.m.k. hlutfallslega jafn mikið og raunin varð sums staðar annars staðar á Vestfjörðum. Þannig er ekki  ólíklegt, miðað við þróunina fram að fiskeldisuppbyggingunni, hefði á sunnanverðum Vestfjörðum orðið um 10% fækkun. En raunin varð önnur – þökk sé fiskeldinu; það varð nær 10% fjölgun á svæðinu.

Einar Kristinn Guðfinnsson, formaður stjórnar Landssambands fiskeldisstöðva

DEILA