100 manns teknir af launaskrá

Finnbogi Sveinbjörnsson

Verkalýðsfélagi Vestfirðinga hafa borist tvær tilkynningar um uppsagnir vegna hráefnisskorts sem hefur myndast vegna verkfalls sjómanna. Oddi á Patreksfirði og Íslenskst Sjávarfang á Þingeyri hafa gripið til þess að nýta sér þá heimild að taka starfsfólk af launaskrá vegna hráefnisskorts. Verkfall sjómanna hefur nú staðið síðan 14. desember og hefur hráefnisskortur gert vart við sig í fiskvinnslum víða um land.

Um er að ræða heimildarákvæði sem Vinnumálastofnun gaf tilkynningu um 19. desember að fyrirtæki gætu nýtt sér. Heimildin gefur fyrirtækjunum leyfi til að taka fólk af launaskrá og fólk sækir þá um atvinnuleysisbætur í framhaldi af því.

Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga, segir þetta vera neyðarúrræði: „Þessi leið er mun harðari en halda fólki á launaskrá, en þetta er neyðarúrræði sem fyrirtækin hafa í þeirri stöðu sem er, það er ekkert hráefni og fyrirtæki sjá ekki fram á að halda fullri vinnslu. Þarna eru fyrirtækin að taka þá áhættu að starfsfólkið nýti sér þann rétt að það geti tilkynnt að það fari að vinna annars staðar ef stoppið verður lengra en 5 vikur.“

Um er að ræða um 35 manns á Þingeyri og tæplega 60 manns hjá Odda á Patreksfirði. Uppsagnirnar ná því til hátt í 100 manns „Þetta er gríðarlegur fjöldi fólks og mjög alvarleg staða sem komin er upp. Það er bæði mikil ábyrgð fyrir okkur í stéttarfélögunum og útgerðafélögin að klára samning við sjómenn og ná að afstýra frekari tjóni. Báðir aðilar verða að koma að samningaborðinu og finna lausn á þessari deilu,“ segir Finnbogi.

Í kjarasamingi starfsfólksins segir að þegar vinnslustöðvun vegna hráefnisskorts hafi staðið lengur en 5 vikur samfellt, sé starfsmanni heimilt að slíta ráðningasamingi við fyrirtækið og tilkynna með viku fyrirvara að hann ætli að leita að vinnu annars staðar. Finnbogi segir hins vegar ekki auðvelt fyrir fiskvinnslufólk að finna vinnu: „Það er ekki hlaupið að því að finna vinnu fyrir 100 manns á svæðinu. Þó svo að þjónustufyrirtæki og ríkisstofnanir séu fyrirferðamiklar þá byggjum við á sjávarútvegi fyrst og fremst.“

brynja@bb.is

DEILA