Aðsent efni

Eldra efni

2015
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember.

2014
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2013
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2012
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2011
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2010
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2009
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2008
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2007
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2006
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2005
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2004
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2003
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2002
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

Elsa Lára Arnardóttir | 11.02.16 | 13:54 Lækkum leiguverð

Mynd með frétt Það er staðreynd að veruleg fjölgun hefur átt sér stað á leigumarkaði, frá árinu 2008. 20,8 % heimila voru á leigumarkaði árið 2014, samanborið við 12,9 % árið 2008.
Meira

bb.is | 08.02.16 | 14:48Hætt við byggingar í Ísafjarðarbæ

Mynd með fréttÁ fundi bæjarráðs 18.janúar s.l. var lagður fram tölvupóstur frá framkvæmdastjóra Þroskahjálpar þar sem fram kom að félagið væri hætt við nýbyggingar á Ísafirði
Meira


Elsa Lára Arnardóttir | 03.02.16 | 16:26 Heildarstefna í húsnæðismálum

Mynd með frétt Á sumarþingi 2013 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu í 10 liðum. Um var að ræða aðgerðaáætlun sem fól það m.a. í sér að taka á skuldavanda heimila, auka stöðugleika og gagnsæi á húsnæðislánamarkaði og vinna að framtíðarskipan húsnæðismála, þar á meðal úrbótum á leigumarkaði.
Meira

Björn Jóhannesson | 02.02.16 | 16:54 Sleggjudómar

Mynd með frétt Í 4. tölublaði héraðsfréttablaðsins Vestfirðir á síðasta ári var að finna umfjöllun Kristins H. Gunnarssonar, ritstjóra blaðsins, um dóm sem þá var nýfallinn í Héraðsdómi Vestfjarða í máli þar sem deilt var um hver hefðu verið umsamin launakjör sjómanns í Bolungarvík.
Meira


Þorleifur Pálsson | 02.02.16 | 10:22 Ísafjarðardjúp. – Perla til lands og sjávar

Mynd með frétt Stór hluti strandlengju og fjarða Íslands er nú friðaður fyrir eldi laxfiska í sjókvíum. Um er að ræða Faxaflóa, Breiðarfjörð, Húnaflóa, Skagafjörð, Skjálfandaflóa og Norðausturland. Önnur þau svæði er hentað gætu til sjókvíaeldis og eru ekki friðuð eru Vestfirðir, Eyjafjörður og Austfirðir. Öll suður- og suðausturströnd landsins hentar ...
Meira

Hallgrímur Sveinsson, Bjarni G. Einarsson, Guðmundur Ingvarsson | 01.02.16 | 10:33 Nýstárlegar tillögur frá áhugafólki fyrir vestan

Mynd með frétt Það er borðleggjandi að Ísland á sér fáar ef nokkrar hliðstæður í víðri veröld. Ábyrgð okkar Íslendinga er mikil að varðveita landið sem við höfum að láni. Og það er mikil áhætta að hleypa útlendingum milljónum saman meira og minna eftirlitslaust hér inn í okkar stóra og mikla listasal náttúrunnar.
Meira


Lárus Benediktsson og Snorri H. Harðarson | 29.01.16 | 11:04 Vegna greinar Kristins H. Gunnarssonar í bb.is

Mynd með frétt Vegna greinar Kristins H. Gunnarssonar í bb.is þann 26. janúar 2016 viljum við koma að neðangreindri athugasemd:
Meira

Elías Jónatansson | 28.01.16 | 13:35 Ár tækifæranna

Mynd með frétt Fjölbreytt verkefni eru á dagskrá í Bolungarvík á árinu 2016. Mörg þeirra miða að því að tryggja betur í sessi þau atvinnutækifæri sem fyrir eru í sveitarfélaginu og gera sveitarfélagið þannig meira aðlaðandi bæði fyrir núverandi íbúa og nýja, um leið og verið er að auka þjónustu við þá ...
Meira


Lilja Rafney Magnúsdóttir | 27.01.16 | 12:43 Áfram er dregið úr þjónustu á landsbyggðinni!

Mynd með frétt Íslandspóstur hf ætlar að fækka dreifingardögum í dreifbýli í annan hvern dag og fækka landpóstum og er sú ákvörðun byggð á heimild í nýrri reglugerð innanríkisráðuneytisins.
Meira

Kristinn H. Gunnarsson | 26.01.16 | 14:11 Endurskoðandi á villigötum

Mynd með frétt Jón Þorgeir Einarsson, endurskoðandi í Bolungavík er með nokkar ásakanir í minn garð í grein á bb.is í gær. Þeim er nauðsynlegt að svara. Fyrst er til að taka að endurskoðandinn segir að í 4. tbl. blaðsins Vestfirðir 2015 séu ýmsar rangar staðhæfingar af minni hálfu og viðmælanda og sú ...
Meira


Jón Þorgeir Einarssonar | 25.01.16 | 14:13 Rangfærslur Kristins H. Gunnarssonar leiðréttar

Mynd með frétt Frá því að Kristinn H. Gunnarsson tók við ritstjórn blaðsins Vestfirðir hefur margt neikvætt verið skrifað um þá sem standa að atvinnurekstri í Bolungarvík.
Meira

Samúel Einarsson | 22.01.16 | 15:57 Enn um snjóflóðavarnir í Kubba

Mynd með frétt Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur nú boðað til íbúafundar vegna fyrirhugaðra framkvæmda við snjógirðingar í fjallinu Kubba og ber að fagna því. Margir bæjarbúar hafa tjáð sig um þessar fyrirhuguðu framkvæmdir og hefur Gauti Geirsson ungur og vaskur maður farið þar framarlega í flokki. Hann hefur látið umhverfismál sig miklu varða m.a. ...
Meira


Pétur Markan | 21.01.16 | 15:00 Mannlífskraftur og hugrekki

Mynd með frétt Þú situr inni á staðlaðri læknastofu og bíður eftir upplýsingum. Upplýsingum sem þú þekkir mun betur en sá sem bráðum setur þær fram.
Meira

Nokkrir | 20.01.16 | 11:22 Opið bréf vegna baðfatasturlunar

Mynd með frétt Háæruverðug bæjaryfirvöld Ísafjarðar og nágrannabyggða, fjallanna, fossanna, giljanna, fólksins og skepnanna, takið nú eftir og hlýðið vel. Líkt og það er mælikvarði á mennsku einstaklinga hversu mikinn áhuga þeir sýna öðrum, frekar en hvort þeim sé fært að rýna djúpt í eigin nafla, er það mælikvarði á menningarstig þjóða hversu mikla ...
Meira


Elías Jónatansson | 19.01.16 | 16:22 Stormur í vatnsglasi!

Mynd með frétt Eftir lestur yfirlýsingar MMM framboðsins í Bolungarvík á bb.is í gær er nokkuð erfitt að átta sig á tilgangi hennar og hverju þeir þrír bæjarfulltrúar sem undir hana rita hyggjast ná fram. Ennþá erfiðara er að koma auga á hvernig yfirlýsingin geti gagnast í framþróun atvinnulífsins í bænum sem bæjarfulltrúunum ...
Meira

Gísli Halldór Halldórsson | 18.01.16 | 11:33 Við upphaf afmælisárs Ísafjarðarbæjar

Mynd með frétt Það er ánægjulegt að segja frá því að frá 1. janúar 2014 hefur íbúafjöldi Ísafjarðarbæjar nánast staðið í stað. Mannfjöldinn var 3.640 þann 1. janúar 2014 en er 3.620, 1. janúar 2016. Þetta er varnarsigur og til að mega sæmilega við una þarf að fjölga hér a.m.k. jafnt og annarsstaðar, eða ...
Meira


Pétur Markan | 12.01.16 | 08:53 Sameiginlegir hagsmunir.

Mynd með frétt Það er fagnaðarefni þegar að góðar fréttir berast vestur frá Alþingi Íslendinga. Nú er það staðfest að 15 milljónum hefur verið varið á fjárlögum næsta árs til að kosta undirbúningsvinnu við hringtengingu raforku Vestfjarða. Það vel og þessu ber að fagna.
Meira

bb.is | 11.01.16 | 15:10 Kalkþörungaverksmiðja í Bolungarvík

Mynd með frétt Í tilefni fréttar á bb.is á skal það endurtekið enn og aftur að í þeim viðræðum sem ég undirritaður Elías Jónatansson hef átt við fyrirtæki, þar á meðal Írska fyrirtækið Celtic Sea Minerals sem á 100% hlutabréfa í Íslenska Kalkþörungafélaginu hafa vensl mín við Ufsir ehf, sem á fasteignir gömlu loðnuverksmiðjunnar ...
Meira


Ásmundur Einar Daðason | 11.01.16 | 09:44 Hringtenging raforku – Fjármagn til undirbúnings

Mynd með frétt Þeim fer fjölgandi sem átta sig á því að sjaldan hefur virkjun Hvalár verið jafn nálægt því að verða að veruleika. Það yrði mikil lyftistöng fyrir Vestfirði í heild ef rétt er á málum haldið.
Meira

Einar Kristinn Guðfinnsson | 07.01.16 | 11:16 Langvinnt baráttumál komið í höfn

Mynd með frétt Baráttan fyrir lægri húshitunarkostnaði hefur staðið lengi. Núna getum við fagnað því að mikilvægum áfanga er náð.
Meira


Lilja Rafney Magnúsdóttir | 06.01.16 | 17:07 Blússandi ójöfnuður eða blússandi góðæri ?

Mynd með frétt Í upphafi árs lítum við yfir farinn veg og stígum á stokk og heitum á okkur sjálf að ná árangri í þeim verkefnum sem við erum að kljást við hverju sinni. Á Alþingi eru það fjárlögin sem endurspegla stefnu hverrar ríkisstjórnar og stjórnarandstaðan glímir við að ná fram breytingum á í ...
Meira

Magnús Reynir Guðmundsson | 29.12.15 | 09:07 „Þingmennirnir okkar“ eru ekki í neinum tengslum við „fólkið sitt“

Mynd með frétt Um áramót gera menn oft úttekt á stöðu mála. Hver er staðan hjá manni sjálfum og hver er staðan í samfélaginu, sem maður lifir og hrærist í ? Um persónulega stöðu eru menn oftast fáorðir, en um ástand mála hjá öðrum eru oft höfð fleiri orð. Og flestir hafa skoðanir á ...
MeiraByggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli