Grein

Kristinn Hermannsson.
Kristinn Hermannsson.

Kristinn Hermannsson | 04.02.2005 | 17:40Háskólaföndur eða háskólabylting?

Sitt sýnist hverjum um hvernig eigi að haga starfsemi og uppbyggingu háskóla á Vestfjörðum, og ekki hægt að segja annað en það opna viðhorf sem heimamenn hafa sýnt til ýmissa forma og gerða, og þær margvíslegu hugmyndir sem hafa skotið upp kollinum í umræðunni séu í sjálfu sér meðmæli með því að setja á stofn háskóla á Vestfjörðum. Það er ekki hægt að saka Vestfirðinga um að hafa sýnt kreddufestu í umræðum um málið, en hins vegar virðist málið mæta töluverðri kreddufestu. Það er rótgróin kredda að vitsmunastarfsemi geti ekki, og eigi ekki, að þrífast utan höfuðborgarsvæðisins (og tæpast nokkur samneysla ef út í það er farið). Ef menn ætla hins vegar að taka það nærri sér að hugmyndum um háskóla á Vestfjörðum sé ekki tekið með lófaklappi og að með þeim séu menn að setja sig upp á kant við alls kyns menningarelítur og kreðsur, þá er eins gott að hætta bara strax.

Engin Reykjavíkurandúð

Í nýlegum pistli Egils Helgasonar blaðamanns, sem birtist í DV og á heimasíðu hans, segir hann um stöðu Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur í formannsslagnum í Samfylkingunni að hún geti varla átt upp á pallborðið á landsbyggðinni. „Þar er búið að ala á slíkri tortryggni í garð Reykjavíkur að fyrrverandi borgarstjóri þykir ósjálfrátt vafasöm persóna.” Þetta er misskilningur, a.m.k. verður þessa viðhorfs ekki vart meðal Vestfirðinga, sem mennta sig í Reykjavík, búa þar um lengri og skemmri tíma, og byggja tilveru sína á því að geta nýtt sér margvíslega þjónustu í Reykjavík. Hins vegar eru menn ákaflega tortryggnir á kerfið sem skammtar mönnum skít úr hnefa og virðist eiga erfitt með að styðja hugmyndir um uppbyggingu á Vestfjörðum, nema þá málamyndagjörninga. Eins manns stofnanir sem engu breytu, nema að sjá heimamönnum fyrir kosningafóðri og hinum einverju til að kjamsa á um að alltaf sé verið að mylja undir landsbyggðina.

Víglínan í háskólamálinu virðist soldið snúast um þetta í dag, menn eru jafnvel til í að eftirláta Vestfirðingum málamyndastofnun en helst ekki gera neitt sem gæti haft veruleg áhrif og breytt stöðu fjórðungsins varanlega til batnaðar. Það sem verra er að nú finnst mér eins og meðvirknisraddirnar séu farnar að hvíslast á meðal heimamanna, „betra að spila með og þiggja molana, okkur hefur nefnilega verið gefið undir fótinn með það að síðan verði kannski hægt að gera eitthvað heilmikið meira í framtíðinni – ef við erum stillt”. Þessi gildra hefur verið margspennt á síðustu árum og alltaf virkað, Ísafjarðarbær er minnisvarði um frægasta dæmið þegar sveitarstjórnarmönnum voru gefin óformleg loforð um margvíslegan stuðning í framtíðinni ef aðeins bara þeir myndu drífa í sameiningu, og síðan kannaðist enginn við neitt þegar átti að fara innheimta velgjörðirnar.

Háskóli á Vestfjörðum kostar ekki neitt

Hvað með háskólaúrtölurnar, er ekki fíflalegt að byggja háskóla sem verður aðgengilegur fimm þúsund hræðum á norðanverðum Vestfjörðum? Í fyrsta lagi er sýnt að eftirspurn eftir háskólanámi mun halda áfram að aukast hér á landi, og háskóli á Vestfjörðum mun þjóna öllu landinu. Rannsóknarstarfsemi sem fer fram á Vestfjörðum leggur jafn mikið til hagsældar í landinu og rannsóknir annars staðar á landinu. Þannig má jafnvel segja að háskóli á Vestfjörðum kosti ekki neitt því það liggur fyrir að við þurfum að auka háskólakennslu- og rannsóknir á næstu árum. Af hverju ekki að láta hluta af þeim vexti koma fram í háskóla á Vestfjörðum? Ég á svo sem ekki von á að skólinn verði umfangsmikil stofnun í fyrstu en víst er að eftir því sem háskólasamfélaginu vex ásmegin mun aðdráttarafl þess aukast og hróður þess spyrjast út. Á endanum mun stofnunin svo öðlast viðurkenningu og enginn skilja í því að nokkur hafi efast um ákvörðunina á sínum tíma – svipað og nú er með Háskólann á Akureyri.

Útlendingar á okkar bandi?

Líklegast þykir mér þó að útlendingar eigi eftir að heillast af vestfirskum háskóla sem verður frá náttúrunnar hendi sér á parti í evrópsku háskólasamfélagi, í faðmi fjalla blárra rétt sunnan við heimskautsbaug. Það er nóg til af keimlíkum háskólaborgum og -bæjum um allan heim en við getum spilað á sérstöðuna, óspillt land allt í kring, bærinn lokast frá umheiminum í vondum veðrum o.sv.frv. Svosem má segja að það séu til milljónir manna sem finnist ekkert merkilegt við þá sérstöðu, vilji frekar setja upp bindi og fara í viðskiptaháskóla, helst þar sem er hægt að „namedroppa” borginni, London, New York og þannig. En það eru líka fjölmargir sem hafa ást á hinu norræna, vanþróaða, óspillta og náttúrulega. Múslíæturnar, eins og náttúruunnendurnir eru stundum kallaðir í Þýskalandi, hafa sjálfar þefað Ísafjörð uppi án þess að nokkur hafi auglýst eftir þeim. Þannig hafa fjölmargir þýskir háskólanemar stundað starfsnám undir handleiðslu ferðamálafulltrúa Vestfjarða síðustu ár – e.t.v. má segja að í gegnum þær óformlegu leiðir sé kominn vísir að skiptinemaprógrammi. Ég spái því, að eins og oft áður í Íslandssögunni, verði það lofsamleg ummæli útlendinga sem kalli á viðurkenningu landsmanna á Háskóla Vestfjarða. Síðan eigum við auðvitað að horfa lengra en til Evrópu því mesti vöxturinn í fjölda háskólanema er í Asíu, þar verður stærsti markaðurinn.

15.000 manns og Suðurtangan undir

Hver er líka að tala um að íbúafjöldinn eigi að standa í stað um aldur og ævi? Háskóli Vestfjarða á að vera afl breytinga. Í fyrstu atrennu, á næstu 20 til 30 árum, eigum við að setja okkur það markmið að byggðin í norðanverðum fjórðungnum vaxi um tíu þúsund, í fimmtán þúsund íbúa, auk áhrifa annars staðar í fjórðungnum sem byggja á samgöngubótum og samþættingu svæðanna.

Ég heyrði þá hugmynd að réttast væri að taka Suðurtangann undir aðalstöðvar Háskóla Vestfjarða og finnst hún ansi góð. Þar ætti að skipuleggja þétta og háreista byggð þar sem íbúarnir ættu kost á bíllausum lífsstíl. Fyrir þá sem kjósa hús og bíl ættu síðan að vera nægir kostir í botni Skutulsfjarðar og Öndunarfjarðar. Til að auka slagkraftinn þyrfti svo að styrkja það almenningssamgangnanet sem þegar er fyrir hendi, enda vel þekkt í háskólabæjum að húsaleigan þýtur upp næst háskólasvæðinu og er því gjarnan leitað að hagstæðara húsnæði í úthverfum og nærliggjandi bæjum.

Finnist einhverjum þetta galið er rétt að benda á, að á þrjátíu árum jafngildir tíu þúsund manna fjölgun 3,73% árlegum vexti eða sem samsvarar 186 íbúum á fyrsta árinu. Íslendingum er enn að fjölga hratt og sér sem betur fer ekki fyrir endann á því.

3.000 nemendur og 1.164 starfsmenn

Í Háskóla Íslands voru skráðir 8.785 nemendur þann 20. október. Árið 2003 þáðu 3.410 laun frá skólanum, þar af 801 fastur starfsmaður, 381 annar starfsmaður, 1.800 stundakennarar í 223 ársverkum, og 420 fastir kennarar. Þannig finnst mér hóflegt markmið að Háskóli Vestfjarða hýsi um 3.000 nemendur að 20-30 árum liðnum. Í þjónustusamningi menntamálaráðuneytisins við Háskólann í Reykjavík fyrir árin 2000 til og með 2003 var gert ráð fyrir fjölgun nemenda úr 500 í 900 eða um 80% á tímabilinu. Skólinn fagnar 20 ára afmæli árið 2018 og þyrfti því að vaxa um 333% frá árinu 2003 til að verða 3.000 nemenda skóli á tímamótunum eða um 8,36% á hverju ári.

Miðað við sama hlutfall starfsmanna og í HÍ myndi 3.000 nemenda háskóli á Vestfjörðum hafa á launaskrá 1.164 starfsmenn, þar af 272 fasta starfsmenn, 130 aðra starfsmenn, 612 stundakennara í 76 ársverkum, og 143 fasta kennara. Við það hefur íbúunum því fjölgað um 4.164 sem þurfa fæði, klæði, húsaskjól og afþreyingu. Sá fjöldi myndi því hafa í för með sér mikla beina innspýtingu inn í samfélagið fyrir utan ytri áhrif sem háskólastarfsemin myndi hafa á þær atvinnugreinar sem fyrir eru í fjórðungnum, gegnum þekkingarsmit, bætt búsetuumhverfi og margt fleira.

Fleiri búsetukostir

Stofnun af slíku kaliberi myndi marka vatnaskil í sögu Vestfjarða. Fólk er tilbúið til að fjárfesta í vexti og stórhug en engum hefur tekist að græða á stöðnun. Háskólakot myndi litlu breyta en Háskóli Vestfjarða gæti gert Vestfirði að öflugum valkosti í búsetu. Ekki til að sporna við vexti höfuðborgarsvæðisins eða sem mótvægi við höfuðborgarsvæðið heldur einfaldlega til að fólk hafi um fleiri fýsilega kosti að ræða – vegna þess að fjölbreytni og valkostir eru gæði í sjálfu sér.

Af hverju skyldu menn vilja hafa Vestfirði ládeyðulega þegar hægt er að hafa fjórðunginn blómlegan og í bullandi sókn? Við erum komin með lausnina og hún kostar ekkert – það þarf hvort eð er að byggja upp í háskólakerfi landsins. Ég óska hér með eftir því að Halldór Ásgrímsson og Davíð Oddsson taki höndum saman með Vestfirðingum og stofni Háskóla Vestfjarða. Þannig myndu þeir skilja eftir varanleg spor í sögu fjórðungsins og í stjórnmálasögunni.

Kristinn Hermannsson. Höfundur er einn fjölmargra áhugamanna um stofnun háskóla á Vestfjörðum og er þetta annar pistillinn af þremur sem hann ritar um efnið á bb.is.


Til baka - Prenta grein - Senda grein - Senda á Facebook

Byggir á LiSA CMS. Advania - LiSA, Sharepoint, Veflausnir og Vefumsjónarkerfi