Frétt

| 12.07.2000 | 11:09Leitað að fósturfjölskyldum

Nú er verið að leita að fósturfjölskyldum fyrir erlenda skiptinema sem koma til Íslands á vegum alþjóðlegu skiptinemasamtakanna AFS síðar í sumar. Á norðanverðum Vestfjörðum hafa mörg undanfarin ár verið einn til tveir erlendir skiptinemar hverju sinni.
Hins vegar hafa mun fleiri ungmenni af svæðinu dvalist sem skiptinemar hjá erlendum fjölskyldum, allt upp í átta í einu, að sögn Kristínar Björnsdóttir á Ísafirði, sem hefur um árabil annast milligöngu um nemendaskipti á vegum AFS.

Unglingarnir sem hér um ræðir eru á aldrinum 16-18 ára. Um fjörutíu ungmenni frá sextán löndum eru væntanleg til Íslands eftir miðjan næsta mánuð og vantar enn heimili fyrir mörg þeirra. Það sem leitað er að eru fjölskyldur með opinn huga, svefnpláss og fæði og síðan þarf að vera hægt að sækja framhaldsskóla að heiman.

Kristín segir enga ástæðu til þess að óttast vandamál í samskiptum vegna framandi tungumála. Reynslan sýnir að unga fólkið lærir mjög fljótt að ná valdi á því sem nauðsynlegt er, enda ganga báðir aðilar til hinnar nýju sambúðar af áhuga og jákvæðni og með opnum huga.

Dvölin hjá skiptinemunum er um ellefu mánuðir. Þeir lifa venjulegu daglegu lífi með fósturfjölskyldum sínum og fara með þeim á mannamót og í skemmtiferðir, ef svo ber undir. Auk þess hittist allur hópurinn nokkrum sinnum syðra á vegum AFS, í fyrsta sinn þegar unglingarnir koma til landsins. Starfsfólk AFS er auk þess alltaf til reiðu að gefa góð ráð og leysa úr vandamálum sem upp kunna að koma.

Miklar og ítarlegar upplýsingar liggja fyrir um sérhvern einstakling sem hyggst koma sem skiptinemi, svo sem áhugamál, persónulegir hagir, myndir og vitnisburðir frá skólum og vinnuveitendum þegar því er til að dreifa.

Þeir sem geta hugsað sér að fá nýjan ungling á heimilið næsta árið eða svo geta fengið allar nánari upplýsingar hjá Kristínu Björnsdóttur í síma 456 3818 og 899 0720. Einnig má leita til aðalskrifstofu AFS í Reykjavík í síma 552 5450. Kristín hefur undir höndum skrá um ungmennin erlendu sem vilja fremur koma til Íslands en nokkurs annars lands, myndir af þeim og margvíslegar upplýsingar.

bb.is | 30.09.16 | 16:54 Hvunndagshetja heiðruð

Mynd með frétt Sigurði Ólafssyni, fyrrum formanni Krabbameinsfélagsins Sigurvonar, var afhent bleika slaufan í gær sem þakklætisvott fyrir vel unnin störf í þágu Sigurvonar. Bíi, eins og hann er betur þekktur í daglegu tali, lét af störfum fyrr á árinu eftir 15 ára formennsku. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 15:21Svar ráðherra kemur ekki á óvart

Mynd með fréttSvar Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur, þingmanns Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, kemur Pétri G. Markan, sveitarstjóra Súðavíkurhrepps ekki á óvart. Jóhanna María spurði ráðherra hvenær væri er ráðgert að rannsóknir og undirbúningur fyrir jarðgangagerð á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 13:4914,5 kílómetri af jarðstrengjum komnir í jörð

Mynd með fréttFjarskiptamál í Önundarfirði hafa tekið miklum stakkaskiptum, en í vikunni var greint frá því að tvö ný fjarskiptamöstur væru komin til að þjónusta íbúa fjarðarins. Ekki nóg með það, heldur hafa miklar bætur verið gerðar á fjarskiptamálum á Ingjaldssandi er starfsmenn ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 11:48Álftafjarðargöng ekki á dagskrá næsta áratuginn

Mynd með fréttJarðgöng á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar eru ekki á teikniborði yfirvalda allt fram til ársins 2026 samkvæmt svari Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur þingmanns framsóknarflokksins, sem spurði ráðherrann hvenær ráðgert væri að rannsóknir og undirbúningur fyrir göngin hæfust. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 10:01Útibú verði á Suðurfjörðunum

Mynd með fréttBæjarstjórn Vesturbyggðar hvetur stjórnvöld að tryggja að eftirlit með fiskeldi í sjó sé með markvissum og ábyrgum hætti. Þetta kemur fram í bókun bæjarstjórnar frá því í gær. Í henni segir að gríðarlegu máli skipti að vel takist til með þeirri ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 09:26Mikill munur á rekstrarkostnaði grunnskóla

Mynd með fréttMeðalrekstrarkostnaður á hvern nemanda í grunnskólum landsins vegna yfirstandandi skólaárs er 1,72 milljónir króna samkvæmt tölum Hagstofunnar. Rúmlega fimmfaldur munur er á hæsta og lægsta kostnaði nemenda milli sveitarfélaga samkvæmt tölum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Frá þessu er greint í Fréttablaðinu í ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 07:50Ráðgjafa- og nuddsetrið opnar á nýjum stað

Mynd með fréttRáðgjafa- og nuddsetrið á Ísafirði hefur fært sig um set og opnaði í dag í nýjum húsakynnum við Hafnarstræti 4, mitt í miðbænum þar sem Gullauga var áður til húsa. Það er Stefán Dan Óskarsson sem er potturinn og pannan á ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 17:07Vestfirðir verði ríkt samfélag

Mynd með fréttInnan áratugar munu útflutningstekjur af laxeldi á sunnanverðum Vestfjörðum geta numið 50 milljörðum króna á ári. Þetta er mat Matthíasar Garðarssonar, stofnanda Arnarlax, en hann hefur fjögurra áratuga reynslu á vettvangi atvinnugreinarinnar. Ég hef trú á því að auðveldlega megi ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 16:13Biðlistar vegna skorts á gistiplássi

Mynd með fréttErlent gönguskíðafólk hefur sýnt Fossavatnsgöngunni æ meiri áhuga, en skortur á gistiplássum Ísafirði veldur því að færri komast að en vilja . Daníel Jakobsson, stjórnarformaður Fossavatnsgöngunnar, nefnir sem dæmi að norsk ferðaskrifstofa sem selur ferðir á Fossavatnsgönguna er með 70 manns ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 14:50Stöndum fyrir kerfisbreytingar

Mynd með fréttAlþingiskosningar eru eftir rétt rúmar fjórar vikur og stjórnmálaflokkarnir flestir búnir að leggja fram lista sína. Nokkur ný framboð verða í kjöri og einna mest hefur borið á Viðreisn, en flokkurinn hefur mælst ágætlega í skoðanakönnunum síðustu vikur. Ísfirðingurinn Gylfi Ólafsson ...
Meira


Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli