Frétt

| 26.06.2000 | 13:45Vesturbyggð í fararbroddi

Samningur um umhverfisþjónustu í Vesturbyggð verður undirritaður í Reykjavík síðdegis í dag. Samningurinn felur í sér alla þjónustu við sveitarfélagið á sviði sorpmála, þar á meðal fjármögnun, byggingu og rekstur endurvinnslustöðvar. Hér er um tímamótasamning að ræða sem á sér ekkert fordæmi hérlendis. Með tilkomu endurvinnslustöðvarinnar munu um 90% þess sorps sem til fellur í Vesturbyggð fara í viðurkennda endurvinnslufarvegi.
Samingsaðiljar eru sveitarfélagið Vesturbyggð og Umhverfistækni Vesturbyggðar ehf., nýtt félag sem stofnað hefur verið um þetta verkefni. Að því standa Íslensk umhverfistækni ehf. í Keflavík og sveitarfélagið Vesturbyggð. Kostnaður sveitarfélagsins vegna samningsins mun verða um 16,5 milljónir króna á ári eftir að starfsemin hefst um næstu áramót.

Í samningnum felst að nýja fyrirtækið mun sjá um hirðingu, endurvinnslu og eyðingu sorps frá öllum íbúum og fyrirtækjum í Vesturbyggð næstu 20 árin. Fyrirtækið mun reka varmaendurvinnslustöð þar sem sorpi verður brennt við mjög fullkomnar aðstæður. Varmaorka frá stöðinni verður m.a. notuð til upphitunar á sundlaug. Útblástur frá brennslukerfum af þeirri gerð sem notuð verður er algerlega litlaus og lyktarlaus og uppfyllir mun strangari kröfur en heilbrigðisyfirvöld hérlendis gera.

Auk varmaendurvinnslu mun fyrirtækið stunda lífræna endurvinnslu með jarðgerð í lokuðum búnaði. Molta frá þeirri vinnslu verður notuð til uppgræðslu í sveitarfélaginu. Brotamálmi verður safnað saman og hann fluttur til endurvinnslu syðra. Einnig verður tekið við spilliefnum og þau búin til flutnings til viðurkenndra aðilja.

Verkefni þetta var boðið út í lok síðasta árs og tilboð opnuð um miðjan janúar. Eitt tilboð barst og var það frá Íslenskri umhverfistækni ehf. Í tilboðinu var sveitarfélaginu m.a. boðin þátttaka í sjálfstæðu fyrirtæki um verkið, eins og nú hefur orðið niðurstaðan.

Samanlagður undirbúnings- og stofnkostnaður vegna verkefnisins er áætlaður um 80 milljónir króna. Ítarlegur samanburður við aðra valkosti með sama þjónustustig, sem sveitarfélagið hefur gert, hefur leitt í ljós að þessi samningur er sveitarfélaginu hagstæður, bæði fjárhagslega og hvað umhverfismál snertir.

Samninginn undirrita í dag þeir Jón Gunnar Stefánsson, bæjarstjóri Vesturbyggðar, og Friðfinnur Einarsson, stjórnarformaður Umhverfistækni Vesturbyggðar ehf. Viðstaddir verða m.a. Kristján Pálsson, alþingismaður og varaformaður umhverfisnefndar Alþingis, Magnús Jóhannesson, ráðuneytisstjóri í umhverfisráðuneyti, og Lúðvík Gústafsson, jarðfræðingur mengunarsviðs Hollustuverndar ríkisins, auk bæjarfulltrúa úr Vesturbyggð.

bb.is | 30.09.16 | 16:54 Hvunndagshetja heiðruð

Mynd með frétt Sigurði Ólafssyni, fyrrum formanni Krabbameinsfélagsins Sigurvonar, var afhent bleika slaufan í gær sem þakklætisvott fyrir vel unnin störf í þágu Sigurvonar. Bíi, eins og hann er betur þekktur í daglegu tali, lét af störfum fyrr á árinu eftir 15 ára formennsku. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 15:21Svar ráðherra kemur ekki á óvart

Mynd með fréttSvar Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur, þingmanns Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, kemur Pétri G. Markan, sveitarstjóra Súðavíkurhrepps ekki á óvart. Jóhanna María spurði ráðherra hvenær væri er ráðgert að rannsóknir og undirbúningur fyrir jarðgangagerð á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 13:4914,5 kílómetri af jarðstrengjum komnir í jörð

Mynd með fréttFjarskiptamál í Önundarfirði hafa tekið miklum stakkaskiptum, en í vikunni var greint frá því að tvö ný fjarskiptamöstur væru komin til að þjónusta íbúa fjarðarins. Ekki nóg með það, heldur hafa miklar bætur verið gerðar á fjarskiptamálum á Ingjaldssandi er starfsmenn ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 11:48Álftafjarðargöng ekki á dagskrá næsta áratuginn

Mynd með fréttJarðgöng á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar eru ekki á teikniborði yfirvalda allt fram til ársins 2026 samkvæmt svari Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur þingmanns framsóknarflokksins, sem spurði ráðherrann hvenær ráðgert væri að rannsóknir og undirbúningur fyrir göngin hæfust. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 10:01Útibú verði á Suðurfjörðunum

Mynd með fréttBæjarstjórn Vesturbyggðar hvetur stjórnvöld að tryggja að eftirlit með fiskeldi í sjó sé með markvissum og ábyrgum hætti. Þetta kemur fram í bókun bæjarstjórnar frá því í gær. Í henni segir að gríðarlegu máli skipti að vel takist til með þeirri ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 09:26Mikill munur á rekstrarkostnaði grunnskóla

Mynd með fréttMeðalrekstrarkostnaður á hvern nemanda í grunnskólum landsins vegna yfirstandandi skólaárs er 1,72 milljónir króna samkvæmt tölum Hagstofunnar. Rúmlega fimmfaldur munur er á hæsta og lægsta kostnaði nemenda milli sveitarfélaga samkvæmt tölum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Frá þessu er greint í Fréttablaðinu í ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 07:50Ráðgjafa- og nuddsetrið opnar á nýjum stað

Mynd með fréttRáðgjafa- og nuddsetrið á Ísafirði hefur fært sig um set og opnaði í dag í nýjum húsakynnum við Hafnarstræti 4, mitt í miðbænum þar sem Gullauga var áður til húsa. Það er Stefán Dan Óskarsson sem er potturinn og pannan á ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 17:07Vestfirðir verði ríkt samfélag

Mynd með fréttInnan áratugar munu útflutningstekjur af laxeldi á sunnanverðum Vestfjörðum geta numið 50 milljörðum króna á ári. Þetta er mat Matthíasar Garðarssonar, stofnanda Arnarlax, en hann hefur fjögurra áratuga reynslu á vettvangi atvinnugreinarinnar. Ég hef trú á því að auðveldlega megi ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 16:13Biðlistar vegna skorts á gistiplássi

Mynd með fréttErlent gönguskíðafólk hefur sýnt Fossavatnsgöngunni æ meiri áhuga, en skortur á gistiplássum Ísafirði veldur því að færri komast að en vilja . Daníel Jakobsson, stjórnarformaður Fossavatnsgöngunnar, nefnir sem dæmi að norsk ferðaskrifstofa sem selur ferðir á Fossavatnsgönguna er með 70 manns ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 14:50Stöndum fyrir kerfisbreytingar

Mynd með fréttAlþingiskosningar eru eftir rétt rúmar fjórar vikur og stjórnmálaflokkarnir flestir búnir að leggja fram lista sína. Nokkur ný framboð verða í kjöri og einna mest hefur borið á Viðreisn, en flokkurinn hefur mælst ágætlega í skoðanakönnunum síðustu vikur. Ísfirðingurinn Gylfi Ólafsson ...
Meira


Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli