Frétt

| 16.05.2000 | 16:13Lagt til að stöðvum verði komið upp á Ísafirði og Egilsstöðum

Staðsetning háskólanáms hefur mikil áhrif á búsetu háskólamenntaðs fólks hér á landi, en samkvæmt nýrri könnun á háskólamenntun og búsetu, búa 89% brautskráðra viðskiptafræðinga frá Háskóla Íslands á höfuðborgarsvæðinu en einungis 11% á landsbyggðinni. Af brautskráðum rekstrarfræðingum frá Háskólanum á Akureyri, búa 87% á landsbyggðinni en 13% á höfuðborgarsvæðinu.
Þetta kom fram í erindi Þorsteins Gunnarssonar, rektors Háskólans á Akureyri, á fundi sem Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri og sjónvarpsstöðin Aksjón efndu til á Fiðlaranum á Akureyri í síðustu viku. Yfirskrift fundarins var hvort aukin háskólamenntun væri svar við atgervisflótta af landsbyggðinni.

Þorsteinn sagði Háskólann á Akureyri hafa leitast við að hagnýta nýjustu upplýsingatækni til kennslu á háskólastigi utan síns heimasvæðis, m.a. með fjarkennslu í hjúkrunarfræði til Ísafjarðar og rekstrarfræði til Austurlands og hefði hann fengið staðfest frá Ísafirði að hefði þessi kennsla ekki komið til, hefðu margir af þeim sem nú stunda nám í hjúkrunarfræði, flust með fjölskyldum sínum til höfuðborgarinnar.

Rektor sagði fjarkennsluna þegar hafa skilað miklum árangri en ljóst væri að renna þyrfti styrkari stoðum undir háskólakennslu í þeim landshlutum sem lengst væru frá núverandi háskólum hér á landi, þ.e. á Vestfjörðum og Austurlandi. Því hefði háskólaráð lagt til við menntamálaráðherra að Háskólanum á Akureyri yrði heimilað að koma á fót kennslustöðvum á Egilsstöðum og Ísafirði og þar myndu starfa fastráðnir háskólakennarar sem hefðu fasta búsetu á þessum stöðum. Ávinningurnn af slíkum kennslustöðvum væri hópur háskólamenntaðs fólks sem kæmi inn í atvinnulífið á viðkomandi svæði á hverju ári og vísaði rektor í því sambandi til reynslunnar af starfsemi Háskólans á Akureyri. Fjárhagsleg áhrif inn á viðkomandi landsvæði gætu numið um tveimur milljónum króna á hvern nemanda að mati Þorsteins.

Kostnaður við starfsemina er áætlaður um 16 milljónir króna árið 2001 á hvorum stað, en þegar allt námið er komið til framkvæmda er áætlaður kostnaður um 31 milljón króna á hvorum stað eða 62 milljónir króna.

bb.is | 30.09.16 | 16:54 Hvunndagshetja heiðruð

Mynd með frétt Sigurði Ólafssyni, fyrrum formanni Krabbameinsfélagsins Sigurvonar, var afhent bleika slaufan í gær sem þakklætisvott fyrir vel unnin störf í þágu Sigurvonar. Bíi, eins og hann er betur þekktur í daglegu tali, lét af störfum fyrr á árinu eftir 15 ára formennsku. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 15:21Svar ráðherra kemur ekki á óvart

Mynd með fréttSvar Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur, þingmanns Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, kemur Pétri G. Markan, sveitarstjóra Súðavíkurhrepps ekki á óvart. Jóhanna María spurði ráðherra hvenær væri er ráðgert að rannsóknir og undirbúningur fyrir jarðgangagerð á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 13:4914,5 kílómetri af jarðstrengjum komnir í jörð

Mynd með fréttFjarskiptamál í Önundarfirði hafa tekið miklum stakkaskiptum, en í vikunni var greint frá því að tvö ný fjarskiptamöstur væru komin til að þjónusta íbúa fjarðarins. Ekki nóg með það, heldur hafa miklar bætur verið gerðar á fjarskiptamálum á Ingjaldssandi er starfsmenn ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 11:48Álftafjarðargöng ekki á dagskrá næsta áratuginn

Mynd með fréttJarðgöng á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar eru ekki á teikniborði yfirvalda allt fram til ársins 2026 samkvæmt svari Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur þingmanns framsóknarflokksins, sem spurði ráðherrann hvenær ráðgert væri að rannsóknir og undirbúningur fyrir göngin hæfust. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 10:01Útibú verði á Suðurfjörðunum

Mynd með fréttBæjarstjórn Vesturbyggðar hvetur stjórnvöld að tryggja að eftirlit með fiskeldi í sjó sé með markvissum og ábyrgum hætti. Þetta kemur fram í bókun bæjarstjórnar frá því í gær. Í henni segir að gríðarlegu máli skipti að vel takist til með þeirri ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 09:26Mikill munur á rekstrarkostnaði grunnskóla

Mynd með fréttMeðalrekstrarkostnaður á hvern nemanda í grunnskólum landsins vegna yfirstandandi skólaárs er 1,72 milljónir króna samkvæmt tölum Hagstofunnar. Rúmlega fimmfaldur munur er á hæsta og lægsta kostnaði nemenda milli sveitarfélaga samkvæmt tölum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Frá þessu er greint í Fréttablaðinu í ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 07:50Ráðgjafa- og nuddsetrið opnar á nýjum stað

Mynd með fréttRáðgjafa- og nuddsetrið á Ísafirði hefur fært sig um set og opnaði í dag í nýjum húsakynnum við Hafnarstræti 4, mitt í miðbænum þar sem Gullauga var áður til húsa. Það er Stefán Dan Óskarsson sem er potturinn og pannan á ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 17:07Vestfirðir verði ríkt samfélag

Mynd með fréttInnan áratugar munu útflutningstekjur af laxeldi á sunnanverðum Vestfjörðum geta numið 50 milljörðum króna á ári. Þetta er mat Matthíasar Garðarssonar, stofnanda Arnarlax, en hann hefur fjögurra áratuga reynslu á vettvangi atvinnugreinarinnar. Ég hef trú á því að auðveldlega megi ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 16:13Biðlistar vegna skorts á gistiplássi

Mynd með fréttErlent gönguskíðafólk hefur sýnt Fossavatnsgöngunni æ meiri áhuga, en skortur á gistiplássum Ísafirði veldur því að færri komast að en vilja . Daníel Jakobsson, stjórnarformaður Fossavatnsgöngunnar, nefnir sem dæmi að norsk ferðaskrifstofa sem selur ferðir á Fossavatnsgönguna er með 70 manns ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 14:50Stöndum fyrir kerfisbreytingar

Mynd með fréttAlþingiskosningar eru eftir rétt rúmar fjórar vikur og stjórnmálaflokkarnir flestir búnir að leggja fram lista sína. Nokkur ný framboð verða í kjöri og einna mest hefur borið á Viðreisn, en flokkurinn hefur mælst ágætlega í skoðanakönnunum síðustu vikur. Ísfirðingurinn Gylfi Ólafsson ...
Meira


Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli