Frétt

bb.is | 06.07.2005 | 13:38Bygging sumarhúss í Tunguskógi kærð til úrskurðarnefndar skiplags- og byggingarmála

Bústaðurinn á lóð nr. 62 er sá ljósi á miðri myndinni. Eins og sjá má snýr hann öðruvísi en bústaðir í nágrenninu.
Bústaðurinn á lóð nr. 62 er sá ljósi á miðri myndinni. Eins og sjá má snýr hann öðruvísi en bústaðir í nágrenninu.
Vegurinn sem umhverfisnefnd vildi nota er til hægri á myndinni.
Vegurinn sem umhverfisnefnd vildi nota er til hægri á myndinni.
Verktakinn fór hins vegar þá leið sem hann vildi í upphafi eins og sjá má á myndinni.
Verktakinn fór hins vegar þá leið sem hann vildi í upphafi eins og sjá má á myndinni.
Á afstöðumyndinni má sjá hvernig málið var upphaflega kynnt fyrir umhverfisnefnd. Dökki kassinn á lóð nr. 62 er húsið eins og það var upphaflega kynnt. Stóri ramminn er hins vegar húsið eins og það er staðsett í dag.
Á afstöðumyndinni má sjá hvernig málið var upphaflega kynnt fyrir umhverfisnefnd. Dökki kassinn á lóð nr. 62 er húsið eins og það var upphaflega kynnt. Stóri ramminn er hins vegar húsið eins og það er staðsett í dag.
Vegurinn sem umhverfisnefnd vildi nota er til hægri á myndinni.
Vegurinn sem umhverfisnefnd vildi nota er til hægri á myndinni.
Verktakinn fór hins vegar þá leið sem hann vildi í upphafi eins og sjá má á myndinni.
Verktakinn fór hins vegar þá leið sem hann vildi í upphafi eins og sjá má á myndinni.
Á afstöðumyndinni má sjá hvernig málið var upphaflega kynnt fyrir umhverfisnefnd. Dökki kassinn á lóð nr. 62 er húsið eins og það var upphaflega kynnt. Stóri ramminn er hins vegar húsið eins og það er staðsett í dag.
Á afstöðumyndinni má sjá hvernig málið var upphaflega kynnt fyrir umhverfisnefnd. Dökki kassinn á lóð nr. 62 er húsið eins og það var upphaflega kynnt. Stóri ramminn er hins vegar húsið eins og það er staðsett í dag.
Eigendur sumarhúss á lóðinni númer 61 í Tunguskógi í Tungudal hafa kært til úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála þá ákvörðun umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar að leyfa byggingu sumarhúss á lóðinni nr. 62. Teikningar sem lagðar voru fyrir umhverfisnefnd eru ekki í samræmi við stærð eða staðsetningu sumarhússins sem er í byggingu. Þá hefur vegur verið lagður að sumarhúsinu þvert gegn vilja umhverfisnefndar. Þrátt fyrir athugasemdir ýmissa sumarhúsaeigenda í Tunguskógi hefur málið ekki verið rætt í umhverfisnefnd. Verktaki við bygginguna er jafnframt varaformaður umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar. Mikil óánægja er meðal sumarhúsaeigenda í Tunguskógi með framgang málsins.

Forsaga þess er sú að þann 27. október 2004 var lögð fram umsókn í umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar frá Björgmundi Erni Guðmundssyni f.h. Flosa Jakobssonar um að fjarlægja sumarhús af lóðinni nr. 62 í Tunguskógi og reisa þar annað hús samkvæmt teikningu Hildar Bjarnadóttur arkitekts. Umhverfisnefndin lagði til við bæjarstjórn að erindið yrði samþykkt. Þennan fund umhverfisnefndar sátu Birna Lárusdóttir, Kristján Kristjánsson, Magdalena Sigurðardóttir, Sæmundur Kr. Þorvaldsson og umsækjandinn Björgmundur Örn Guðmundsson varaformaður umhverfisnefndar, sem vék sæti við afgreiðslu málsins. Auk nefndarmanna sátu embættismenn fundinn. Á fundi bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar þann 18. nóvember var tillaga umhverfisnefndar síðan samþykkt samhljóða. Þar vék Ragnheiður Hákonardóttir bæjarfulltrúi sæti vegna tengsla.

Á fundi umhverfisnefndar þann 13.apríl 2005 var síðan lagt fram bréf frá Ágústi og Flosa ehf. þar sem óskað er eftir heimild til að gera akfæran slóða og bílastæði fyrir ofan lóðir nr. 61 og 62 í Tunguskógi. Umhverfisnefnd frestaði afgreiðslu málsins og fól tæknideild að kalla eftir sniðmyndum af bílastæði og möguleikum á öðrum lausnum. Þennan fund sat Björgmundur ekki. Á fundi nefndarinnar þann 4. maí 2005 var málið tekið fyrir að nýju og þá bókuð sú afstaða nefndarinnar að heppilegra sé að aðkoma að umræddum bústað verði um slóða sem er utan til við sumarhúsabyggðina. Fól nefndin tæknideild að ræða við hlutaðeigandi aðila um nánari útfærslu eins og segir í bókun nefndarinnar. Þennan fund sat Björgmundur ekki heldur.

Á þeim stað þar sem óskað var leyfis til að leggja veg hefur verið göngustígur um áratuga skeið. Þrátt fyrir synjun nefndarinnar hófust starfsmenn Ágústs og Flosa ehf. handa við gerð vegarins og var henni lokið á skömmum tíma. Björgmundur Örn segir í samtali við bb.is að þarna sé um að ræða bráðabirgðaveg sem verði fjarlægður að loknum framkvæmdum. Aðspurður hvers vegna hefði ekki verið farið þá leið sem umhverfisnefnd benti á segir hann að til þess hefði þurft samkomulag við þann sem kostaði veginn á sínum tíma. Það leyfi hefði ekki fengist fyrr en síðar og því hafi verið tekin sú ákvörðun að leggja bráðabirgðaveg.

Jóhann Birkir Helgason forstöðumaður tæknideildar Ísafjarðarbæjar segist hafa fengið vitneskju um lagningu vegarins á sínum tíma og ekki gert við hana athugasemdir þrátt fyrir að umhverfisnefnd hafi lagst gegn framkvæmdinni. Þarna sé um að ræða veg til bráðabirgða sem verði fjarlægður að framkvæmdum loknum.

Þegar framkvæmdir við byggingu hússins á lóð nr. 62 hófust urðu nágrannar þess áskynja að húsið væri mun stærra en gert hafði verið ráð fyrir. Einnig að lega þess væri önnur en annarra húsa á svæðinu. Við athugun kom í ljós að afstöðumynd sem lögð var fyrir umhverfisnefnd á sínum tíma var röng, þ.e. hið nýja hús var í örðum mælikvarða en húsin í kring. Sýndist því hið nýja hús minna en það sem var fjarlægt og um helmingi minna en það í raun og veru er. Rituðu eigendur sumarhússins á lóð nr. 61, Margrét Geirsdóttir og Marzellíus Sveinbjörnsson, því bréf þann 25. maí til Stefáns Brynjólfssonar byggingafulltrúa Ísafjarðarbæjar þar sem gerð er athugasemd við stærð hússins og einnig að lega þess sé ekki í neinu samræmi við húsin í kring. Jafnframt gerðu þau athugasemdir við að engin grenndarkynning hafi farið fram vegna byggingarinnar þrátt fyrir ákvæði laga þar um. Óska þau eftir skjótum svörum þar sem bygging hússins sé hafin. Jafnframt sendu þau afrit af bréfinu til Halldórs Halldórssonar bæjarstjóra og Birnu Lárusdóttur formanns umhverfisnefndar.

Þann 2. júní barst þeim svar frá byggingarfulltrúa. Í svari hans kemur fram að hann telji ekki þörf á grenndarkynningu þar sem „ekki var um það frávik að ræða frá skipulagi sem kallaði sérstaklega á grenndarkynningu, þó svo [að] umrætt hús sé að nokkru stærra en það sem flutt var af lóðinni“, eins og segir í bréfi Stefáns. Kemur fram að húsið sem fjarlægt var hafi verið 44 fermetrar að stærð en það nýja sé 76 fermetrar. Hvað ranga afstöðumynd varðaði segir Stefán í bréfinu það rétt að hún hafi verið röng. „Haft hefur verið samband við hönnuð hússins og er unnið að því að leiðrétta afstöðumyndina þannig að á henni komi fram stærð og staðsetning hússins innan lóðarinnar. Þegar mér hefur borist „leiðrétt“ afstöðumynd er sjálfsagt mál að láta ljósrit af hendi“, segir orðrétt í svarbréfi Stefáns. Afrit af þessu bréfi sendi Stefán bæjarstjóra og formanni umhverfisnefndar.

Margrét og Marzellíus sættu sig ekki við svar byggingarfulltrúans og hafa, eins og áður sagði, kært málið til úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála. Í bréfi lögfræðings þeirra, Björns Jóhannessonar hdl., er þess krafist að fyrrgreint byggingarleyfi verði fellt úr gildi og byggingarframkvæmdir verði stöðvaðar og að umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar láti fara fram grenndarkynningu í samræmi við ákvæði laga áður en framkvæmdum verði fram haldið að nýju. Í kærunni er meðal annars bent á að nýbyggingin hafi verið sett niður á allt öðrum stað á lóðinni en upphafleg afstöðumynd hafi sýnt. Staðsetning hússins hafi mikla þýðingu fyrir þá sem eiga næstu lóð til dæmis hvað varðar útsýni og nálægð. Einnig að húsið sé mun stærra en upphaflega hafi verið gert ráð fyrir. „Allt þetta gerir það að verkum að byggingarleyfi hafi verið fengið á grundvelli upplýsinga og gagna sem ekki hafi sýnt rétta mynd af því húsi sem fyrirhugað hafi verið að reisa. Það hafi án efa haft áhrif á afstöðu umhverfisnefndar til útgáfu byggingarleyfisins“, segir í kærunni. Í henni kemur fram að verði ekki fallist á að fella byggingarleyfi úr gildi þá sé þess krafist til vara að byggingarleyfishafa verði gert að færa nýbygginguna ofar í lóðina og snúa henni þannig að hún verði í samræmi við þá afstöðumynd sem lögð var fyrir umhverfisnefnd í október 2004.

Í raun er þarna um tvö mál að ræða. Annars vegar lagningu vegar án leyfis umhverfisnefndar og deilu um hvort afgreiðsla umhverfisnefndar á byggingarleyfi standist lög. Einnig vekur staðsetning bústaðarins athygli en umhverfisnefnd hefur verið mjög íhaldssöm hvað útlit og staðsetningu húsa í Tunguskógi varðar eftir að endurbygging hófst þar eftir snjóflóðið 1994.

Birna Lárusdóttir segir verktakann hafa þurft að fara í gerð vegarins til þess að koma bústaðnum á sinn stað á lóð nr. 62 og að strangt til tekið hafi ekki verið neitt leyfi fyrir þeirri framkvæmd. Aðspurð hvort hún telji þessa málsmeðferð verktakans eðlilega segir hún svo ekki vera. Hún segir tæknideild hafi verið falið að svara erindi Margrétar og Marzellíusar en málið hafi ekki verið lagt formlega fyrir umhverfisnefnd.

Eins og fram hefur komið var fjallað um vegalagninguna á tveimur fundum umhverfisnefndar og féllst nefndin ekki á framkvæmdina. Aðspurð hvort ekki sé undarlegt að verktakinn sem jafnframt er varaformaður umhverfisnefndar fari ekki að tilmælum nefndarinnar segir Birna svo vera. „Við höfum beint þeim ítrekuðu tilmælum til verktakans að hann gangi frá þessum stíg þannig að allir geti vel við unað sem að honum liggja og við vonumst að sjálfsögðu til þess að hann fari að þeim tilmælum“, segir Birna. Aðspurð segist hún telja það óheppilegt að þarna eigi í hlut varaformaður nefndarinnar en vill ekki tjá sig í fjölmiðlum um það hvort hann njóti trausts til setu í nefndinni áfram. Hún segir jafnframt ljóst að ekki sé hægt að koma göngustígnum í upprunalegt horf enda telji menn þessar framkvæmdir að hluta til bóta á þessu svæði og því hafði verið lögð áhersla á að gengið verði frá honum.

Birna segir ekki rétt að tjá sig um byggingarleyfið á meðan það er í kærunefnd. Aðspurð hvort ekki hafi verið ástæða til að taka málið fyrir að nýju í umhverfisnefnd eftir að alvarlegar athugasemdir bárust um ákvörðunina segir hún svo vera. Aðspurð hvers vegna það hafi ekki ennþá verið gert segir hún ekki alla nótt úti ennþá.

Í viðtölum við eigendur sumarbústaða í Tunguskógi hefur komið fram mikil óánægja með framgang málsins. Þeir telja að í þessu máli hafi áratuga friður verið rofinn á svæðinu og við framkvæmdirnar hafi verið gengið fram af lítilli nærgætni. Einnig hefur komið fram óánægja með sinnuleysi og lítil viðbrögð bæjaryfirvalda við kvörtunum þeirra vegna málsins.

hj@bb.is

bryndis@bb.is | 25.10.16 | 11:50 Vill strandveiði- og byggðakvóta á uppboð

Mynd með frétt Páll Valur Björnsson, þingmaður Bjartrar framtíðar, telur eðlilegt að bjóða upp strandveiðikvóta og byggðakvóta. En þó ættu menn að fara varlega með að stokka upp núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi. „Það er alveg ljóst að núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi er það besta í heiminum og hefur ...
Meira

bb.is | 25.10.16 | 10:02Sterk staða Sjálfstæðisflokksins

Mynd með fréttSamkvæmt þingsætaspá Kjarnans er staða Sjálfstæðisflokksins mjög sterk í Norðvesturkjördæmi. Bæði Haraldur Benediktsson og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir eiga öruggt þingsæti samkvæmt spánni og þriðji maður á lista, Teitur Björn Einarsson, er ekki langt undan og 72% líkur á að hann ...
Meira

bb.is | 25.10.16 | 09:01„Á erfiðleikastuðli 1 til 10 var þetta 50“

Mynd með fréttÞau eru margvísleg störfin sem björgunarsveitarfólk á Íslandi sinnir og þurfa félagsmenn að kunna að vinna við hinar ýmsu krefjandi aðstæður. Átta félagar í Björgunarfélagi Ísafjarðar unnu á laugardag það erfiða verkefni að ganga með efni til stigagerðar upp brattar hlíðar ...
Meira

bb.is | 25.10.16 | 07:33Leikmaður Vestra rotaður

Mynd með fréttÍ leik Vestra og ÍA í körfubolta á sunnudaginn hlaut Nökkvi Harðarson, leikmaður Vestra, þungt höfuðhögg eftir olnbogaskot Fannars Freys Helgasonar leikmanns ÍA. Nökkvi þurfti í kjölfarið að dvelja á sjúkrahúsi í sólarhring. Myndband náðist af atvikinu og glöggt má ...
Meira

bb.is | 24.10.16 | 16:50Fjölmenni á Silfurtorgi

Mynd með fréttGríðargóð mæting var á mótmælafund gegn kynbundnu launamisrétti sem haldinn var á Silfurtorgi kl. 15:00 í dag. Það voru heitar umræður á facebook um helgina sem ræstu baráttu- og skipulagsgenið hjá aðgerðasinnum Ísafjarðar, ganga konur út eða fá þær ...
Meira

bb.is | 24.10.16 | 15:51Söngvarar óskast í nýja sýningu Óperu Vestfjarða

Mynd með fréttÓpera Vestfjarða vinnur nú að uppsetningu hinnar bráðskemmtilegu og ævintýralegu barnaóperu Litli sótarinn. Óperan er eftir Benjamin Britten og er í snilldarþýðingu Reykjavíkurskáldsins Tómasar Guðmundssonar. Í stuttu máli fjallar Litli sótarinn um piltinn Bjart. Sökum fátæktar verða foreldrar hans að selja ...
Meira

bb.is | 24.10.16 | 14:38„Ísafjarðarbær samþykkir ekki kynbundinn launamun“

Mynd með fréttBæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur falið bæjarstjóra að kanna með jafnlaunavottanir fyrir sveitarfélög og á fundi bæjarráðs í morgun var eftirfarandi ályktun samþykkt: „Kynbundinn launamunur er algjörlega ólíðandi og honum ber að útrýma. Það er sorgleg staðreynd að atvinnutekjur kvenna eru ...
Meira

bb.is | 24.10.16 | 13:23Vaxandi spenna í hagkerfinu

Mynd með fréttVíða má sjá merki um ofhitnun á vinnumarkaði og fyrirtæki finna í vaxandi mæli fyrir skorti á starfsfólki. Aðfluttir starfsmenn hafa að einhverju leyti slegið á spennu en vísbendingar eru um að fjölgun starfa kunni að vera vanmetin sökum aukins fjölda ...
Meira

bb.is | 24.10.16 | 11:44Kvennafrídagurinn í dag: „Kjarajafnrétti strax!“

Mynd með fréttKvennafrídagurinn er í dag 24.október og er honum gert hátt undir höfði víða um land með samkomum þar sem konur koma saman til samstöðufunda um jöfn kjör kvenna og karla. Konur á Íslandi eru hvattar til að leggja niður störf klukkan ...
Meira

bb.is | 24.10.16 | 10:45Nóttin sem öllu breytti – bók um Flateyrarflóðið

Mynd með fréttSóley Eiríksdóttir hefur skrifað bók um snjóflóðið á Flateyri sem féll 26. október 1995 og varð tuttugu manns að bana. Bókin ber heitið Nóttin sem öllu breytti. Sóley var ellefu ára gömul þegar flóðið féll og var grafin upp eftir níu ...
Meira


Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli