Frétt

bb.is | 19.04.2005 | 11:00Viðamiklar snjóflóðavarnir sem gjörbreyta ásýnd Skutulsfjarðar í undirbúningi

Á myndinni má sjá að garðurinn er engin smásmíði. Ekki er á myndinni gert ráð fyrir þeim breytingum sem verða við efnisöflun á svæðinu við gerð hans.
Á myndinni má sjá að garðurinn er engin smásmíði. Ekki er á myndinni gert ráð fyrir þeim breytingum sem verða við efnisöflun á svæðinu við gerð hans.
Eins og sjá má mun garðurinn og stoðvirkin í hlíðinni gjörbreyta ásýnd Kubbans.
Eins og sjá má mun garðurinn og stoðvirkin í hlíðinni gjörbreyta ásýnd Kubbans.
Á myndinni má sjá upptökustoðvirki sem reist voru ofan byggðarinnar í Siglufirði. Áætlað er að í Bröttuhlíð í  Kubbanum verði mannvirki í sama formi. Ljósmynd: Stefan Margreth.
Á myndinni má sjá upptökustoðvirki sem reist voru ofan byggðarinnar í Siglufirði. Áætlað er að í Bröttuhlíð í Kubbanum verði mannvirki í sama formi. Ljósmynd: Stefan Margreth.
Eins og sjá má mun garðurinn og stoðvirkin í hlíðinni gjörbreyta ásýnd Kubbans.
Eins og sjá má mun garðurinn og stoðvirkin í hlíðinni gjörbreyta ásýnd Kubbans.
Á myndinni má sjá upptökustoðvirki sem reist voru ofan byggðarinnar í Siglufirði. Áætlað er að í Bröttuhlíð í  Kubbanum verði mannvirki í sama formi. Ljósmynd: Stefan Margreth.
Á myndinni má sjá upptökustoðvirki sem reist voru ofan byggðarinnar í Siglufirði. Áætlað er að í Bröttuhlíð í Kubbanum verði mannvirki í sama formi. Ljósmynd: Stefan Margreth.
Í undirbúningi er gerð viðamikilla snjóflóðavarna fyrir Holtahverfi í Skutulsfirði. Þær varnir sem í undirbúningi eru munu hafa gríðarlegar breytingar í för með sér á einu mest áberandi kennileiti Skutulsfjarðar. Talið er að kostnaður við framkvæmdirnar verði ekki undir 500 milljónum og er hlutur sveitarfélagsins í þeim framkvæmdum 50 milljónir króna. Fyrirhugaðar framkvæmdir fara á næstu vikum og mánuðum í gegnum hefðbundið skipulagsferli. Framkvæmdir gætu hafist á næsta ári. Á undanförnum árum hefur farið fram mat á snjóflóðahættu í mörgum sveitarfélögum landsins og í framhaldi af því hafa verið reist mikil mannvirki til varnar byggð og má í því sambandi nefna snjóflóðavarnargarð ofan Flateyrar og ofan Seljalandshverfis í Skutulsfirði. Einnig hafa verið keypt upp hús og þau fjarlægð eins og gert var í Teigahverfi í Hnífsdal.

Á árinu 2003 lauk mati á hættu vegna ofanflóða við Holtahverfi í Skutulsfirði og staðfesti umhverfisráðherra hið nýja mat þann 9. maí 2003. Samkvæmt því hættumati eru mörg hús sem standa næst fjallinu Kubba á hættusvæði. Á sínum tíma kom þetta hættumat talsvert á óvart þrátt fyrir að það hafi litla umræðu hlotið meðal almennings. Engu að síður var hættumatið staðfest og í kjölfarið hófst hönnum varnarmannvirkja og liggur nú fyrir tillaga að áætlun vegna mats á umhverfisáhrifum þeirra framkvæmda.

Í matsáætluninni segir svo um Holtahverfið. „Í Kubba ofan Holtahverfis er talsvert upptakasvæði, snjósöfnun þar er þó ekki algeng þar sem svæðið er áveðurs í megin úrkomuáttum að vetri. Við sérstakar aðstæður getur þá safnast þar talsverður snjór. Til eru skráðar heimildir um nokkur snjóflóð úr Kubbanum. Eftir að Holtahverfið byggðist upp hafa fallið tvö snjóflóð sem náð hafa að húsum í hverfinu, annað þeirra lenti á einu húsi og braut þar glugga og hurðir. Sagnir eru um að á árum áður hafi snjóflóð tvisvar fallið langt inn á það svæði sem hverfið stendur á. Ekki er að vænta stórra flóða úr Kubbanum en vegna nálægðar byggðarinnar við fjallið er fjöldi húsa á hættusvæði.“

Samkvæmt þeim hugmyndum sem nú eru ræddar verða varnarmannvirki af tvennum toga ofan Holtahverfis. Annars vegar er um að ræða varnargarð sem reisa á neðan við Kubbann, ofan við efstu hús í hverfinu. Hins vegar er um að ræða svokölluð upptökustoðvirki sem reisa á í hlíðum Kubbans, nánar tiltekið í Bröttuhlíð.

Í kjölfar þess flóðs er áður er nefnt var gerður lítill varnargarður ofan byggðar í Holtahverfinu og einnig voru gróðursett tré með það fyrir augum að hefta rennsli. En framkvæmdirnar sem nú eru fyrirhugaðar eru af allt annarri stærðargráðu.

Annars vegar er ofan Holtahverfis í fjallsrótum Kubbans gert ráð fyrir að allt að 25.000 fermetra svæði raskist við gerð bratts jarðvegsgarðs sem verður að hámarki 19 metra hár og reiknað er með að í hann þurfi um 170.000 rúmmetra af jarðvegi. Ráðgert er að efnistaka verði öll af vinnusvæðinu en þó er gert ráð fyrir að hægt verði að sækja efni í nærliggjandi efnistökusvæði í Dagverðardal „ef gæði og magn efnis í vinnusvæðinu eru ekki nægjanleg. Ef þörf verður á slíku þarf að gera ráð fyrir að leggja vegslóða á mögulegt efnistökusvæði í samráði við umsjónaraðila viðkomandi svæða“, eins og segir orðrétt í matsáætlun.

Þá segir í skýrslunni: „Ljóst er að aðstæður til byggingar varnargarðs ofan efstu húsa eru mjög þröngar. Þetta á sérstaklega við um fjölbýlishúsin við Stórholt 7 og 9 sem standa mjög nálægt fjallsrótum og landrými ofan þeirra takmarkað. Þessar aðstæður setja mögulegri hæð varnargarðs á þessum stað mun þrengri skorður en annars staðar á svæðinu“.

Hins vegar er um að ræða framkvæmdir „við upptökustoðvirki sem fyrirhugað er að komi á upptakasvæði snjóflóða í fjallinu til varnar því að snjóflóð fari að stað. Vegna þessara framkvæmda raskast einnig svæði á Hafrafellshálsi vegna vegarlagningar upp á vinnusvæðið utan í Hafrafellshálsi sem næði upp í hæð u.þ.b. 150 metra yfir sjávarmáli, þaðan þarf að gera ráð fyrir vegslóðum inn eftir Bröttuhlíð á uppsetningarsvæði stoðvirkja neðan þeirrar hæðar“, eins og segir í matsskýrslunni. Stoðvirki sem svo eru nefnd eru væntanlega stálgrindur auk svokallaðra snjóflóðaneta sem komið verður fyrir á efsta hluta svæðisins.

Ekki er ofmælt að þarna sé um að ræða mjög umfangsmiklar framkvæmdir. Óhætt er að segja að umfang þeirra komi innfæddum leikmönnum verulega á óvart. Samkvæmt upplýsingum frá Framkvæmdasýslu ríkisins er áætlað að framkvæmdakostnaður verði um 500 milljónir króna og verður hlutur Ísafjarðarbæjar 50 milljónir króna. Ljóst er að framkvæmdirnar munu hafa gríðarleg umverfisleg áhrif. Aðstæður og útsýni efstu húsa í Holtahverfi mun gjörbreytast enda mun garðurinn þar sem hann verður hæstur gnæfa yfir fjölbýlishúsunum sem standa við rætur Kubbans. Þar sem hann verður hæstur verður hann um tvöfalt hærri en hæstu fjölbýlishúsin.

Fjallið Kubbur er eitt af helstu kennileitum í fjallahring og ímynd Skutulsfjarðar og Ísafjarðar. Ljóst má þykja að verði þessar framkvæmdir að veruleika eins og hugmyndir eru nú uppi um mun það gjörbreyta ásýnd Skutulsfjarðar að ekki sé minnst á Holtahverfið. Á næstu vikum og mánuðum munu fyrirhugaðar framkvæmdir fara í gegnum hefðbundið ferli samkvæmt skipulagslögum. Þar mun almenningi gefast kostur á að gera athugasemdir. Hugmyndir þessar hafa nú þegar verið kynntar bæjaryfirvöldum og eiga þær eftir að fá þar frekari kynningu.

Í undirbúningsferli vegna framkvæmdanna létu hönnuðir setja inn umrædd mannvirki með hjálp tölvutækninnar. Blaðamaður bb.is hefur beðið forstöðumann tæknideildar bæjarins, starfsmenn Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen og starfsmann Framkvæmdasýslu ríkisins um leyfi til þess að birta umrædda mynd þannig að lesendur geti glöggvað sig á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Þrátt fyrir að sumir þessara manna hafi gefið vilyrði fyrir birtingu myndarinnar hefur það leyfi verið afturkallað í tvígang með þeim skýringum að myndin hafi ekki ennþá verið kynnt fyrir bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar. Því settu starfsmenn bb.is með tölvutækni hugsanlegt útlit Kubbans, eftir framkvæmdir, inn á myndir sem teknar voru af svæðinu í gær. Á myndunum er ekki gert ráð fyrir þeim breytingum sem verða á landslagi vegna efnistöku á svæðinu og ekki er heldur gert ráð fyrir því raski sem verður vegna vegalagningar að framkvæmdasvæðunum.

hj@bb.is

bb.is | 27.10.16 | 10:56 Veður og færð ættu ekki að tefja talningu

Mynd með frétt Veður og færð ættu ekki að tefja talningu atkvæða í Norðvesturkjördæmi. Kjörkössum úr öllu kjördæminu er keyrt í Borgarnes þar sem atkvæði verða talin. „Ég hef verið í sambandi við Vegagerðina og þetta ætti ekki að vera vandamál. Það spáir hlýnandi ...
Meira

bb.is | 27.10.16 | 09:37Ráðgera tilraunaeldi á geldlaxi

Mynd með fréttFiskeldisfyrirtækið Arctic Fish, Stofnfiskur og Hafrannsóknastofnun ráðgera tilraunaeldi á ófrjóum laxi, svokölluðum þrílitna fiski. „Það verða tekin hrogn á næsta ári og stefnt að útsetningu seiða árið 2018,“ segir Sigurður Pétursson, framkvæmdastjóri Arctic Fish. Hann tekur fram að áætlanir séu enn ...
Meira

bb.is | 27.10.16 | 09:01Óboðnir gestir á Eyrarskjóli

Mynd með fréttÓboðnir gestir fóru um liðna helgi inn á lóð leikskólans Eyrarskjóls á Ísafirði og rifu þar niður talsvert magn bóka og blaða við eldstæði skólans. Eitthvað af pappírnum var búið að brenna en þó yfirleitt ekki nema að hluta til og ...
Meira

bb.is | 27.10.16 | 07:32Hinir ríku verða miklu ríkari

Mynd með fréttHrein eign ríkasta 0,1 prósent landsmanna jókst um 20 milljarða króna í fyrra. Hún hefur ekki aukist um svo háa upphæð milli ára síðan á milli áranna 2006 og 2007, á hápunkti bankagóðærisins. Alls átti þessi hópur, sem telur nokkur hundruð ...
Meira

bb.is | 26.10.16 | 16:50Hættur eftir 38 ár á Páli

Mynd með fréttÞað var stór stund í útgerðarsögu Páls Pálssonar ÍS þegar skipið lagðist að bryggju á Ísafirði í morgun. Rétt eins og síðustu 38 árin var Jón Vignir Hálfdánsson um borð, en nú var komið að kveðjustund því Jón er hættur til ...
Meira

bb.is | 26.10.16 | 15:49Mælt með leiðinni um Teigsskóg

Mynd með fréttVegagerðin leggur til að nýr Vestfjarðavegur um Gufudalssveit verði lagður eftir leið sem kölluð er Þ-H. Hún liggur yfir Gufufjörð og Djúpafjörð og um Teigsskóg í Þorskafirði. Í frummatsskýrslu sem send hefur verið Skipulagsstofnun kemur fram að það er ódýrasta leiðin ...
Meira

bb.is | 26.10.16 | 14:53Sjálfstæðisflokkurinn stærstur

Mynd með fréttSjálfstæðisflokkurinn er stærstur samkvæmt nýrri MMR-könnun sem gerð var 19. til 26. október. Píratar eru næststærstir og Vinstri græn þriðju stærst. Fylgi Sjálfstæðisflokksins í nýju könnuninni mælist 21,9% en var 21,4% í síðustu könnun MMR fyrir einum mánuði. Fylgi Pírata er ...
Meira

bb.is | 26.10.16 | 13:24Sýnir alltaf á kjördag

Mynd með fréttLaugardaginn 29. október 2016, sama dag og kosið verður til alþingis, opnar Kristján Guðmundsson sýningu í Gallerí Úthverfu á Ísafirði. Kristján opnaði fyrst sýningu á kosningadegi árið 1987 og síðan þá hefur skapast ákveðin hefð fyrir því að listamaðurinn komi ...
Meira

bb.is | 26.10.16 | 11:4321 ár frá snjóflóðinu á Flateyri

Mynd með frétt26.október líður mörgum landsmönnum seint úr minni og þá sérstaklega þeirra sem bjuggu á Flateyri þennan dag fyrir tuttugu og einu ári síðan, er gríðarstórt snjóflóð féll úr Skollahvilft yfir hluta byggðarinnar og hreif með sér tuttugu mannslíf. Flóðið féll rétt ...
Meira

bb.is | 26.10.16 | 10:57Vel heppnaður kvennafrídagur í Bolungarvík

Mynd með fréttKonur í Bolungarvík sýndu mikla samstöðu og baráttuanda er þær komu saman í Félagsheimilinu í Bolungarvík á kvennafrídaginn, en á bilinu 60-70 konur voru á staðnum þegar að mest var. Kveikjan að viðburðinum var tölvupóstur frá sveitarfélaginu sem barst foreldrum leikskólabarna ...
Meira


Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli