Frétt

| 28.06.2001 | 10:11Miklar sveiflur í mati

Nýtt fasteigna og brunabótamat veldur mörgum hugarangri þessa dagana. Bilið milli fasteignamats og brunabótamats breikkar í eldri hverfum Reykjavíkur. Fasteignamat lóðar húseiganda í Þingholtunum hækkar úr 660 þúsund krónum í 2,2 milljónir eða yfir 300% og húseign um 45%, á sama tíma og brunabótamatið fer niður um 32%. Lágt brunabótamat og hátt fasteignamat gerir íbúðir erfiðar í sölu, þar sem lán íbúðarlánasjóðs miða við brunabótamatið. Visir.is greindi frá.
Brunabótamatið í þessu dæmi verður 8,9 milljónir en fasteignamatið verður 13,6 milljónir. Miðað við óbreyttar reglur íbúðalánasjóðs fengi nýr kaupandi ekki fullt lán til kaupa á eigninni, auk þess sem eigandinn telur að ástand eignarinnar sé mun betra en brunabótamatið gefur til kynna.

Brunabótamat var lengi vel á hendi sveitarfélaga og viðmiðun hjá flestum lánastofnunum. Þetta kann að hafa valdið því að fólk þrýsti á að brunabótamat væri sem hæst. Breytingarnar nú á brunabótamati eru því leiðrétting sem á að endurspegla raunkostnað við endurbyggingu.

Haukur Ingibergsson forstjóri Fasteignamats ríkisins segir að mikilvægt sé fyrir þá sem hafa gert endurbætur á eignum sínum eða telja matið rangt miðað við kostnað við enduruppbyggingu, að fara fram á endurskoðun þess. ,,Matið tekur ekki gildi fyrr en 15. september m.a. til þess að gefa svigrúm fyrir slíkt endurmat." Hann segir að markmið Fasteignamats ríkisins sé að matið endurspegli sem best raunveruleikann og því sé fullur vilji fyrir því að skoða þau tilvik þar sem matið dygði ekki fyrir tjóni.

Brunabótamat er vátryggingafjárhæð eignarinnar sem þýðir að ekki fæst greidd hærri upphæð en sem því nemur við altjón. Eyðileggist eign þýðir of lágt brunabótamat að tryggingar nægja ekki fyrir endurbyggingu og eigandi situr uppi með mismuninn. Of hátt brunabótamat þýðir hins vegar að eigandinn greiðir hærri gjöld en honum ber.

bb.is | 30.09.16 | 16:54 Hvunndagshetja heiðruð

Mynd með frétt Sigurði Ólafssyni, fyrrum formanni Krabbameinsfélagsins Sigurvonar, var afhent bleika slaufan í gær sem þakklætisvott fyrir vel unnin störf í þágu Sigurvonar. Bíi, eins og hann er betur þekktur í daglegu tali, lét af störfum fyrr á árinu eftir 15 ára formennsku. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 15:21Svar ráðherra kemur ekki á óvart

Mynd með fréttSvar Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur, þingmanns Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, kemur Pétri G. Markan, sveitarstjóra Súðavíkurhrepps ekki á óvart. Jóhanna María spurði ráðherra hvenær væri er ráðgert að rannsóknir og undirbúningur fyrir jarðgangagerð á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 13:4914,5 kílómetri af jarðstrengjum komnir í jörð

Mynd með fréttFjarskiptamál í Önundarfirði hafa tekið miklum stakkaskiptum, en í vikunni var greint frá því að tvö ný fjarskiptamöstur væru komin til að þjónusta íbúa fjarðarins. Ekki nóg með það, heldur hafa miklar bætur verið gerðar á fjarskiptamálum á Ingjaldssandi er starfsmenn ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 11:48Álftafjarðargöng ekki á dagskrá næsta áratuginn

Mynd með fréttJarðgöng á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar eru ekki á teikniborði yfirvalda allt fram til ársins 2026 samkvæmt svari Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur þingmanns framsóknarflokksins, sem spurði ráðherrann hvenær ráðgert væri að rannsóknir og undirbúningur fyrir göngin hæfust. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 10:01Útibú verði á Suðurfjörðunum

Mynd með fréttBæjarstjórn Vesturbyggðar hvetur stjórnvöld að tryggja að eftirlit með fiskeldi í sjó sé með markvissum og ábyrgum hætti. Þetta kemur fram í bókun bæjarstjórnar frá því í gær. Í henni segir að gríðarlegu máli skipti að vel takist til með þeirri ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 09:26Mikill munur á rekstrarkostnaði grunnskóla

Mynd með fréttMeðalrekstrarkostnaður á hvern nemanda í grunnskólum landsins vegna yfirstandandi skólaárs er 1,72 milljónir króna samkvæmt tölum Hagstofunnar. Rúmlega fimmfaldur munur er á hæsta og lægsta kostnaði nemenda milli sveitarfélaga samkvæmt tölum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Frá þessu er greint í Fréttablaðinu í ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 07:50Ráðgjafa- og nuddsetrið opnar á nýjum stað

Mynd með fréttRáðgjafa- og nuddsetrið á Ísafirði hefur fært sig um set og opnaði í dag í nýjum húsakynnum við Hafnarstræti 4, mitt í miðbænum þar sem Gullauga var áður til húsa. Það er Stefán Dan Óskarsson sem er potturinn og pannan á ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 17:07Vestfirðir verði ríkt samfélag

Mynd með fréttInnan áratugar munu útflutningstekjur af laxeldi á sunnanverðum Vestfjörðum geta numið 50 milljörðum króna á ári. Þetta er mat Matthíasar Garðarssonar, stofnanda Arnarlax, en hann hefur fjögurra áratuga reynslu á vettvangi atvinnugreinarinnar. Ég hef trú á því að auðveldlega megi ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 16:13Biðlistar vegna skorts á gistiplássi

Mynd með fréttErlent gönguskíðafólk hefur sýnt Fossavatnsgöngunni æ meiri áhuga, en skortur á gistiplássum Ísafirði veldur því að færri komast að en vilja . Daníel Jakobsson, stjórnarformaður Fossavatnsgöngunnar, nefnir sem dæmi að norsk ferðaskrifstofa sem selur ferðir á Fossavatnsgönguna er með 70 manns ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 14:50Stöndum fyrir kerfisbreytingar

Mynd með fréttAlþingiskosningar eru eftir rétt rúmar fjórar vikur og stjórnmálaflokkarnir flestir búnir að leggja fram lista sína. Nokkur ný framboð verða í kjöri og einna mest hefur borið á Viðreisn, en flokkurinn hefur mælst ágætlega í skoðanakönnunum síðustu vikur. Ísfirðingurinn Gylfi Ólafsson ...
Meira


Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli