Frétt

| 05.06.2001 | 20:29Aflahámark 190 þúsund tonn

Aflahámark úr þorskstofninum á Íslandsmiðum verður 190 þúsund tonn fiskveiðiárið 2001/2002, segir í nýrri skýrslu Hafrannsóknastofnunar um ástand nytjastofna. Bæði veiði- og hrygningarstofn eru nú nálægt sögulegu lágmarki Á árinu 2000 var stofninn í ársbyrjun 2001 ofmetinn um 289 þúsund tonn eða um 50%. Hér á eftir fylgir ágrip af skýrslu Hafrannsóknastofnunar sem kynnt var í dag: Visir.is greindi frá.
Þorskur
Þorskaflinn á árinu 2000 var 235 þús. tonn samanborið við 260 þús. tonn árið 1999. Mest veiddist af 5 ára þorski (árgangi 1995), um 38% aflans í fjölda, en næst algengastur (í fjölda) var 6 og 7 ára fiskur með um 14% hlutdeild hvor. Árið 2000 lækkaði hlutfallslegur kynþroski eftir aldri nokkuð miðað við árið 1999 en var þó yfir langtímameðaltali. Meðalþyngd eftir aldri hefur farið lækkandi undanfarin ár og var árið 2000 undir meðaltali s.l. tuttugu ára. Afli á sóknareiningu minnkaði í öll veiðarfæri árið 2000 miðað við árið 1999.

Samkvæmt nýrri úttekt er stærð veiðistofns þorsks í ársbyrjun 2001 áætluð 577 þús. tonn, þar af er hrygningarstofninn talinn um 219 þús. tonn. Í úttektinni árið 2000 var veiðistofn áætlaður 866 þús. tonn við upphaf árs 2001 en hrygningarstofn um 430 þús. tonn. Á árinu 2000 var stofninn í ársbyrjun 2001 því ofmetinn um 289 þús. tonn eða um 50%. Um 40 þús. tonn (13%) af ofmati má skýra með lægri meðalþyngd eftir aldri en áætlað hafði verið. Megin skýringa á ofmati er hins vegar að leita í auknum veiðanleika á árunum 1997 og 1998 sem líklega má rekja til verulegrar minnkunar í sókn á árunum þar á undan. Einnig virðist sókn flotans í eldri fisk á árunum 1996-1998 hafa verið mun meiri en reiknað var með. Þetta sést m.a. á því að netaflotinn skipti á þessum árum úr 7-8 tommu möskvastærð í 9-10 tommur. Við stofnmat var reynt að taka tillit til þessara breytinga en áhrif þeirra voru vanmetin. Ekki er útlokað að brottkast hafi einnig valdið skekkju í stofnmati en áhrif þess geta ekki skýrt nema lítinn hluta ofmats. Vegna ofmats á stofnstærð undanfarin ár hefur afli sem hlutfall af veiðistofni verið á bilinu 27-42% sem er langt umfram þau 25% sem stefnt var að og meðal veiðidánartala á árinu 2000 var um 0.86 sem er verulega umfram það sem aflaregla gerði ráð fyrir (0.4).

Bæði veiði- og hrygningarstofn eru nú nálægt sögulegu lágmarki og veiðar á næstu árum munu byggjast að mestu á árgöngunum frá 1997-1999. Yngri fiskur en 6 ára verður því uppistaða aflans.

Allir árgangar árin 1985-1996, eða í rúman áratug, hafa reynst undir langtímameðallagi. Árgangarnir 1997, 1998 og 1999 eru nú metnir tæpir meðalárgangar að stærð og þó enn ríki talsverð óvissa um stærð 2000 árgangsins eru fyrstu vísbendingar í þá átt að hann sé af svipaðri stærð.

Aflamark fyrir fiskveiðiárið 2000/2001 er 220 þús. tonn. Gert er ráð fyrir að aflinn á fiskveiðiárinu verði sá sami en ársaflinn 2001 verði 205 þús. tonn. Ný aflaregla var tekin í notkun á síðasta ári með þeim breytingum að bætt var við 30 þús. tonna sveiflujöfnun og fellt niður 155 þús. tonna aflalágmark.

Aflahámark samkvæmt aflareglunni verður 190 þús. tonn fiskveiðiárið 2001/2002.

Veiðistofn mun vaxa úr 577 þús. tonnum í ársbyrjun 2001 í 745 þús. tonn í ársbyrjun 2003 en hrygningarstofn úr 219 þús. tonnum 2001 í 315 þús. tonn árið 2003.

Á árinu 2002 verða árgangarnir frá 1997 og 1998 mest áberandi í aflanum og 5 ára fiskur og yngri um 76% aflans í fjölda. Aldurssamsetning kann því að leiða til of mikillar sóknar í uppvaxandi árganga og tíðra svæðalokana vegna smáfisks í afla. Á síðastliðnu ári hefur verið unnið að ítarlegri úttekt á aðferðum við stofnmat og verður þeirri vinnu haldið áfram á næstu misserum samhliða fyrirhugaðri endurskoðun á aflareglu.

Ýsa
Ýsuaflinn á árinu 2000 var rúm 42 þús. tonn eða 8% minni en árið áður. Fyrir fiskveiðiárið 2000/2001 lagði Hafrannsóknastofnunin til 30 þús. tonn aflahámark og aflamark var ákveðið það sama. Meðal veiðidánartala 4-7 ára fisks árið 2000 er metin 0.81 og hefur ekki verið hærri í áratugi. Stærð veiðistofns ýsu í ársbyrjun 2001 er metin 81 þús. tonn og hrygningarstofn 45 þús. tonn. Til að meta stærð stofnsins var notuð endurbætt aldurs-aflagreining (XSA-greining). Við mat á veiðidánartölum á árinu 2000 var nú eingöngu stuðst við aldursskiptar vísitölur úr stofnmælingu botnfiska.

Mat á stærð árganga er í megindráttum svipað og í síðustu úttekt en flestir þeirra

bb.is | 29.09.16 | 17:07 Vestfirðir verði ríkt samfélag

Mynd með frétt Innan áratugar munu útflutningstekjur af laxeldi á sunnanverðum Vestfjörðum geta numið 50 milljörðum króna á ári. Þetta er mat Matthíasar Garðarssonar, stofnanda Arnarlax, en hann hefur fjögurra áratuga reynslu á vettvangi atvinnugreinarinnar. Ég hef trú á því að auðveldlega megi ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 16:13Biðlistar vegna skorts á gistiplássi

Mynd með fréttErlent gönguskíðafólk hefur sýnt Fossavatnsgöngunni æ meiri áhuga, en skortur á gistiplássum Ísafirði veldur því að færri komast að en vilja . Daníel Jakobsson, stjórnarformaður Fossavatnsgöngunnar, nefnir sem dæmi að norsk ferðaskrifstofa sem selur ferðir á Fossavatnsgönguna er með 70 manns ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 14:50Stöndum fyrir kerfisbreytingar

Mynd með fréttAlþingiskosningar eru eftir rétt rúmar fjórar vikur og stjórnmálaflokkarnir flestir búnir að leggja fram lista sína. Nokkur ný framboð verða í kjöri og einna mest hefur borið á Viðreisn, en flokkurinn hefur mælst ágætlega í skoðanakönnunum síðustu vikur. Ísfirðingurinn Gylfi Ólafsson ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 13:33Grunnskóli Bolungarvíkur hlaut landsverðlaun eTwinning á Íslandi

Mynd með fréttRannís, Landskrifstofa eTwinning á Íslandi veitti í gær 13 eTwinning verkefnum gæðamerki, jafnframt því sem Grunnskóli Bolungarvíkur hlaut þar sérstök landsverðlaun fyrir eitt verkefni sinna. Ágúst Hjörtur Ingþórsson, sviðsstjóri mennta- og menningarsviðs Rannís, afhenti viðurkenningarnar við hátíðlega athöfn að loknum Menntabúðum ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 11:48Herdís Anna í West Side Story

Mynd með fréttHerdís Anna Jónasdóttir heldur áfram að gera það gott í Þýskalandi, en hún starfar við óperuna og leikhúsið í Saarbrücken. Um helgina verður þar frumsýndur hinn vinsæli söngleikur West Side Story og er Herdís Anna þar í aðalhlutverki sem María. Uppselt ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 09:58Stórlaxasumri lokið í Langadalsá

Mynd með fréttSumarið 2016 var mikið stórlaxaár í Langadalsá. Lokatölur liggja nú fyrir en alls var landað 245 löxum og 16 sjóbleikjum þetta árið og var aflinn 66% stórlaxar eða 161 stórlax á móti 84 smálöxum. Samkvæmt grófum útreikningum var meðallengd laxins í ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 08:57Fellst á umhverfismat en leggur til skilyrði

Mynd með fréttSkipulagsstofnun hefur gefið út álit á umhverfismati Fjarðalax og Arctic Sea Farm á allt að 17.500 tonna laxeldi í Patreksfirði og í Tálknafirði. Um er að ræða stækkun um 14.500 tonn, en Fjarðalax var fyrir með 3.000 tonna leyfi og Arctic ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 07:50Alþjóðlegur hópur kynnir sér störf vestfirskra björgunarsveita

Mynd með fréttÁtta sjóbjörgunarsveitarmenn víðsvegar að úr Evrópu eru nú staddir á norðanverðum Vestfjörðum að kynna sér störf björgunarsveitardeildanna sem hér starfa í skiptiprógrammi á vegum IMRF eða International Maritime Rescue Federation. Í því tekur þátt björgunarsveitarfólk frá þrettán sjóbjörgunarsveitum víðsvegar um Evrópu ...
Meira

bb.is | 28.09.16 | 16:50Grunnskólanemar dýrmætri reynslu ríkari eftir heimsókn til Þýskalands

Mynd með fréttÍsafjarðarbær hefur nú verið í vinabæjasambandi við Kaufering í Þýskalandi um nokkurra ára skeið og hafa fulltrúar hinna ýmsu hópa skipst á heimsóknum. Í síðustu viku fór hópur nemenda úr 10. bekk í heimsókn til Þýskalands ásamt kennurum og er það ...
Meira

bb.is | 28.09.16 | 15:54Ítreka athugasemdir varðandi sjúkraflug

Mynd með fréttMóta þarf framtíðarstefnu í sjúkraflutningum og vanda betur til útboða sjúkraflugs. Þetta kemur fram nýrri eftirfylgniskýrslu Ríkisendurskoðunar um sjúkraflug á Íslandi þar sem stofnunin ítrekar fyrri athugasemdir sínar þessa efnis er birtust í skýrslu um fyrirkomulag sjúkraflugs á Íslandi, umfang þess ...
Meira


Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli