Frétt

| 21.04.2001 | 08:09Ný byggðaáætlun um áramót

Valgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherra hefur skipað fjögurra manna verkefnastjórn til að vinna að mótun nýrrar byggðaáætlunar og þrjá starfshópa til að fjalla um tiltekin viðfangsefni. Páll Skúlason háskólarektor er formaður verkefnastjórnarinnar. Hún á að skila tillögum til ráðherra um stefnumörkun nýrrar byggðaáætlunar 15. nóvember, en áætlunin sjálf á að taka gildi 1. janúar á næsta ári.
Frá þessu er greint í Morgunblaðinu í dag. Þar segir einnig:

Páll Magnússon, aðstoðarmaður iðnaðarráðherra, sagði að samkvæmt lögum um Byggðastofnun frá 1999 ætti iðnaðarráðherra að leggja fyrir Alþingi tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir fjögurra ára tímabil. Hann sagði að áætlunin ætti að lýsa markmiðum og stefnu ríkisstjórnarinnar í málinu, áætlun um aðgerðir og tengsl byggðastefnu við almenna stefnu í efnahags- og atvinnumálum.

Með stefnumörkuninni á að fylgja tillaga um framkvæmd áætlunarinnar, þar sem fram á að koma hver ber ábyrgð á framkvæmd einstakra verkefna, tímasetning og áætlunarkostnaður.

Fyrsti fundur verkefnastjórnarinnar var haldinn á miðvikudaginn en í stjórninni eiga sæti, auk Páls Skúlasonar, þau Björg Ágústsdóttir, sveitarstjóri í Grundarfirði, Finnbogi Jónsson, stjórnarformaður Samherja, og Sigfús Jónsson, ráðgjafi hjá Nýsi.

Eins og áður gat um munu þrír starfshópar starfa að ákveðnum verkefnum og verða fjórir til sex í hverjum hópi. Ingi Björnsson, útibússtjóri Íslandsbanka á Akureyri, mun veita hópi um atvinnumál forstöðu. Elísabet Benediktsdóttir, sem er að taka við framkvæmdastjórastöðu þróunarstofu Austurlands, verður formaður hóps um alþjóðasamvinnu og Ingvar Kristinsson, framkvæmdastjóri hjá GoPro-Landsteinum, verður formaður hóps um fjarskipta- og upplýsingatækni.

Páll Magnússon sagði að Byggðastofnun myndi fá tækifæri til að tilnefna menn í hvern starfshóp fyrir sig og verkefnið í heild yrði unnið í nánu samstarfi við stofnunina.

Morgunblaðið

bb.is | 30.09.16 | 16:54 Hvunndagshetja heiðruð

Mynd með frétt Sigurði Ólafssyni, fyrrum formanni Krabbameinsfélagsins Sigurvonar, var afhent bleika slaufan í gær sem þakklætisvott fyrir vel unnin störf í þágu Sigurvonar. Bíi, eins og hann er betur þekktur í daglegu tali, lét af störfum fyrr á árinu eftir 15 ára formennsku. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 15:21Svar ráðherra kemur ekki á óvart

Mynd með fréttSvar Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur, þingmanns Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, kemur Pétri G. Markan, sveitarstjóra Súðavíkurhrepps ekki á óvart. Jóhanna María spurði ráðherra hvenær væri er ráðgert að rannsóknir og undirbúningur fyrir jarðgangagerð á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 13:4914,5 kílómetri af jarðstrengjum komnir í jörð

Mynd með fréttFjarskiptamál í Önundarfirði hafa tekið miklum stakkaskiptum, en í vikunni var greint frá því að tvö ný fjarskiptamöstur væru komin til að þjónusta íbúa fjarðarins. Ekki nóg með það, heldur hafa miklar bætur verið gerðar á fjarskiptamálum á Ingjaldssandi er starfsmenn ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 11:48Álftafjarðargöng ekki á dagskrá næsta áratuginn

Mynd með fréttJarðgöng á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar eru ekki á teikniborði yfirvalda allt fram til ársins 2026 samkvæmt svari Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur þingmanns framsóknarflokksins, sem spurði ráðherrann hvenær ráðgert væri að rannsóknir og undirbúningur fyrir göngin hæfust. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 10:01Útibú verði á Suðurfjörðunum

Mynd með fréttBæjarstjórn Vesturbyggðar hvetur stjórnvöld að tryggja að eftirlit með fiskeldi í sjó sé með markvissum og ábyrgum hætti. Þetta kemur fram í bókun bæjarstjórnar frá því í gær. Í henni segir að gríðarlegu máli skipti að vel takist til með þeirri ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 09:26Mikill munur á rekstrarkostnaði grunnskóla

Mynd með fréttMeðalrekstrarkostnaður á hvern nemanda í grunnskólum landsins vegna yfirstandandi skólaárs er 1,72 milljónir króna samkvæmt tölum Hagstofunnar. Rúmlega fimmfaldur munur er á hæsta og lægsta kostnaði nemenda milli sveitarfélaga samkvæmt tölum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Frá þessu er greint í Fréttablaðinu í ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 07:50Ráðgjafa- og nuddsetrið opnar á nýjum stað

Mynd með fréttRáðgjafa- og nuddsetrið á Ísafirði hefur fært sig um set og opnaði í dag í nýjum húsakynnum við Hafnarstræti 4, mitt í miðbænum þar sem Gullauga var áður til húsa. Það er Stefán Dan Óskarsson sem er potturinn og pannan á ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 17:07Vestfirðir verði ríkt samfélag

Mynd með fréttInnan áratugar munu útflutningstekjur af laxeldi á sunnanverðum Vestfjörðum geta numið 50 milljörðum króna á ári. Þetta er mat Matthíasar Garðarssonar, stofnanda Arnarlax, en hann hefur fjögurra áratuga reynslu á vettvangi atvinnugreinarinnar. Ég hef trú á því að auðveldlega megi ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 16:13Biðlistar vegna skorts á gistiplássi

Mynd með fréttErlent gönguskíðafólk hefur sýnt Fossavatnsgöngunni æ meiri áhuga, en skortur á gistiplássum Ísafirði veldur því að færri komast að en vilja . Daníel Jakobsson, stjórnarformaður Fossavatnsgöngunnar, nefnir sem dæmi að norsk ferðaskrifstofa sem selur ferðir á Fossavatnsgönguna er með 70 manns ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 14:50Stöndum fyrir kerfisbreytingar

Mynd með fréttAlþingiskosningar eru eftir rétt rúmar fjórar vikur og stjórnmálaflokkarnir flestir búnir að leggja fram lista sína. Nokkur ný framboð verða í kjöri og einna mest hefur borið á Viðreisn, en flokkurinn hefur mælst ágætlega í skoðanakönnunum síðustu vikur. Ísfirðingurinn Gylfi Ólafsson ...
Meira


Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli